Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (372,1 KB)
JPG (309,0 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


VIII FORTALE. T
have oversteget vore Krœfter, i dep forholdsviis korte
Tid der ,var os afmaalt til Samliiigens Udarbeidelse, at
optage eller anföre alle de Bestemmelser, soni af en
eller anden Forfatter ellerEmbedsmand ere til en eller
anden Tid ansete som gjeldende eller bragle i Anven- **
delse, at rette de feilagtige Data hvorunder flere Be-
stemmelser hist og her findes anförte o. s. v. Ligesaa
lidt have vi tænkl paa at afgjöre noget bestemt om,
hvorvidl enhver optagen Bestemmelse, navnlig af de
ikke udtrykkelig for Island givne, eller ikke der publi-
cerede Love, skulde være at ansee som virkelig gjel-
dende; vi have kun oplaget saadanne, som vi vide
al have haft en betydeligere Indflydelse ogsaa paa
den islandske Betstilstarid, eller tjenc som Grundíag
eller Forklaring for de för eller senere om samme
Gjenstande givne Love. Men hvad vi i saadanne Til- &
fælde ikke have villef forsömme, det er deels at efter-
vise vore Kilder, deels at oplyse hvad vi.have fundet
vedkommende saadanne Loves Gyldighed eller lkke-
Gyldighed, hvorved især deres Publicalion kómmer i
Betragtning, da det overalt og til alle Tider kan paa-
vises, at Begjeringen med Hensyn til ethvert Lovbuds
Gyldighed for Island i Begelen har tillagt Publicationen
en afgjörende Vægt.
Med Hensyn til Tidsgrændsen kunde der værc
Spörgsmaal, om ikkc Sainlingen burdc begynde med
1660, hvor Enevolds-Arve-Begjeringens lndförelse dan-
ner en ny Epoche. Men med Hensyn til Island er
detle ikke noget afgjörende Tids-Moment. Det er först
senere,, og efterhaanden, navnlig ved Bentekammerets
Overtagelse af Islands Administration 1683, ved Ind-
förelsen af Norske-Lovs Former i BeUergangen og
paa Althinget, især efter 1700, og ved Hóieste-Bets