Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (400,0 KB)
JPG (326,7 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


104 Anohdning om Præsternes Indtægter.
1575. — Preslen som nn boer paa Nup1, cc, saa lenge han
21. Marts. der boer, men efler hanum skal Staderbakke Sogn og
for" Nups Kirke komme lil samen. — Preslen paa ^
Quiebeck8 skal have til samme Sogn et audet Sogn,
kaldis Seglenes, og der til c af Domkirken aarligen.
Eud om nogen Prestmand tilföies synderlig Nöd og
Trang for mangfoldig Börn og anden Fatligdoms skjld
hanum tilslaer, da skal af den Almisse tagis fra denum,
som mindst have det i Behof, og med Bispens og íler-
ritsfogedens Samlökke uddelis iblant de vedlörftige, dog
med saa Skcl, at samme Rente ikke skal bort vendis fra
den hun er tagen fra, men igien komme naar den fat-
tige död 'er, eller han anderledis bliver forsörgit.
Hvilket for°° Bref, Sliik og Ordning vi . af vor
syndeiiige Gunst og Naade have fuldbyrdt, samUkt og
stadfcst ved sin fulle Magt at skulle blive, udi alle Ord,
Punkter og Artikler, efter som det udviser og indeholder,
udi alle Maade. Givit paa Frederiksborg xxi. Martii Aar
. Mdlxxv.
1576 Aabent Brev, at grove Syndere skulle aflöses
19. ApHi. i Domkirkerne. Frederiksborg 19. April 1576-3.
" " — Norslie Reg. 1, 142 b; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III,
23-24; M. Ket. II, 80.
Vi Frederik den Anden «Src. G. A. V. at vi ere komen
udi Forfaringe, al det haver verit en gammel Sedvane
og Brug paa vort Land Island, at naar nogen er bleven s
befunden udi obenbare grove Synder og Lasler, som er
Hor, Moid, Blodskam og andre saadanne Guds Forlör- \;
nelser, da haver slige obenbare Syndere veret lilholddn
at tage obenbare Skril't og A/lösning udi almindelige
Forsarnlingc udi nomkirkerne, og ikke udi Landskirkernc,
hvor de have verit bocndis, för nu paa en slakkit Tid,
nogre vore Sysselmend haver holdit over den Skik her
') Eíra-Núpi. - 5) Kvíabekk í Ólafsflroí.
0 see 15. Mai 1578; 25. April 1594.