Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (404,6 KB)
JPG (322,1 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


106 AARENT BREV 051 Aflöskikg.
1576. Skalbolt Stigt, naar vi der om kunde fange klar Resked:
í). Mai. da bede vi eder og ville, at I med det försle forfarer,
"*hvilke og hvor mange Prester der udi saa Maade have
Behof at hielpis udi íor"" Sligt, og siden derpaa gjörer
en Skik, hvorledis de best kunde hielpis, og al Besked
derom skriflligen os tilkjendegiver, saa vi derefler allin-
gist kunde vide os at retle. Dcrmed o. s. v. Frederiks-
borg deu.ix. dag Maji Mdlxxvj.
1578. AabeDt Brev, at Aflösning for Hor skal i
15. Mai. Js]and foregaae lios Herredsprovsten. Kronborg
15. Mai 1578. — Norske Register 1, 212 b; Finn. Joh.
Hist. Ecel. Island. III, 24; M. Ket. II, 85-66.
Vi Frederik den Anden &c. G. A. V. Eftersom det
nu en tidlang paa vort Land Island haver verit sedvan-
ligt og af os udi.lige Maade samtökt, at hvilken Mands-
person cller Kvindfolk, som sig forseer udi Egteskab, skulle
staae offenllig Skrift for Superinlendentere der paa Landit
og udi Domkirkerne, og ikkc andersíeds, og vi nu for-
fare, at saadan Indskikkclse ikke skal vere gafnlig for
Landseos Leilighéds Skj lil, af den Orsage Landet er
fast stort og saadanne Syndere undertidcn have udi de
hundrede Mile at reise frann deris og til Superintendenten,
saa at mange hcndöe med besvercde Samviiligheder og
Conscieutzer for et Afskyende for saadanne Reiser. Da
have vi nu derforc for got anseet, al hvem som sig cfler
denne Dag udi Horsag forseer, da skal den dcrfore stande
Skrifl hos sin Uerritsprovisl udi hvert Sysscl, og ikke til-
holdis at fergis for slige Sager til Superintendeuten, som
her til skeet er. Bedeudis og biudendis Lensmanden paa
vort Land Islaud, at han detle vort Brev og Ordning
lader forkynde udi alle Syslenc, at hver sig derefterkan
have at rette. Givit paa vort Slol Croneborg d. 15. Maji
Anno 1578.
;