Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,2 KB)
JPG (334,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


108 Understöttelse til Præsterne.
1579. Mai 1579. — Norske Tegn. I, 166; Finn. Joh. Hist.
TÍTmoL Ectíl- Isl- H1. 24-25; M. Ket. II, 91—92.
Vi Frederift den Ancleu &c. hcise cder, os elskelige
Johan Bochholt, vor'Maod, Tiencr og Befalingsmand paa
vori Land Island, saa og bcgge Supeiintendenter sarnme-
stcds kierligen mcd Gud ogvor Naade. Vider, at eíter
vi naadigst have ibrordnit, at vor Befulingsmand dcr paa
Landit, som nu er cller hcr efler kommendis vorder,
aarligen skal uddcle til Prcstcrne der paa Landil, som
eic bröstholden, tre Uundrcde Daler, da paa det samme
vor naádigst Iicvilling ikke skal udi nogcn Maade mis-
brugis cllcr uddclis til denom, som ikke ere vedlörflige, og
tiiforn noksom ere foisörgif, bcde vi t'dcr og bcfale, at
I Preslernis Leiligiicd dcr paa Landit hvcr udi Synder-
liglied overveier, og, eftcr som' hvcr dcris Nótlörft for-
drer, tillcggcr dcnom uoget lil Undcrlioldningc af forncfiide
ccc Daler, og dcrpaa lader gjöre et klart Rcgistcr, og ,'/
det sidcn til os forskikke; sidcn ville vi derpaa lade give
denom vort aabne I3ref, at det allid hcr cflcr saa holdis
skal, havcndis hcrudindcn flittig Indsccndc, at samc for-
ncfnde ccc Dalers Undcrhcldninge blivcr til de faliigste og
ringcsteSogner saarctlferdcligcn ogchrisleligcnfororduetog
uddclt, som I ville andtsvarc for Gnd, og udi Frcmtiden
vere bckiendt for os. Dcrmcd skccr vor Vilge og Befa-
lingc, thi lader det ingenlunde. Fredcriksborg deu 12.
dag Maji Aar 1579.
í
Juli. AltMngsdom af 12 Mænd, ang. Gjaftold. Juli 1
1579. — Efter Althingsbog fra 1570 til 1606 i Geheime-
Archivet «Island 4de Supplement Nr. l b.» fol. 34. — Uddrag.
-----------Nú af því aovérvitum, aí) sá prófasts gjaf-
tollur hafi ao öndvciou og cnnú vcrio samþyktur, og
haldinn fyrir nppgjöf sckla, cn nú cru allar scklir andlegra
og veraldlcgra til kóngsins fallnar, því leizt oss og þcim,
sama gjaflollurinn heyra, sem scktina á afe taka. »