Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,7 KB)
JPG (340,6 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


TlENDE TIL FATTIGE. 109
AltMngsdom om Tiendeydelse til Fattige af 1579.
Kongens og Kirkernes Gaarde. Juli 1579 — Juli7~
Papirs-Uaandskrift i Arne Magnussons Samling Nr. 196, 4«»,
fol. 134. — Uddrag.
-------Var dæmt og samþykt af lögmönnum og lög-
réttumönnum um tíund fátækra af kóngs jöroum og kirkoa,
afe þær skyldu gjaldast án alls mólmælis, eptir því sem
kóngsins náoarbréf og dómarnir gamlir og nýir þar um
hljó&a.
Reskript til Pouell Matzen, Superintendent 23. Decbr.
over Sieland Stigt, ang. islandske Stndenters
Optagelse som Gommnnitets-AIumner. Skander-
borg 23. Dec. 1579. — Siellandske Tegn. XIV, 292;
Engelstofts Universit. og Skole Annall. 1810. S. 188 efter en
mindre nóingtig Afskrift i det kongel. Bibliothek.
Ifredcrik den Andeu, &c. Vor synderlig Gunst
tilforn. Vider, at eflersom I underdanigst lader give os
tilkiende, hvorledis at de Isselender, som begiver seg did
til Universiteiit at sludere, ikke ere self saa formuende,
at de lenge kunde holde denum der, og at det erdenum
langt at forlöve, til de kunde bekomme Kost under de
hundrede Studenter, efler Fundalsens Liudelse, og at dcr
i'igen' Isslender neder skikkis at studere, om hvilke jotil-
forn skal vere god Forhobning, at det ikke bliver unytte-
í'gen spilld hves Naade og Frihcd denum tilbeste Kunde
vcderfaris: — da ere vi naadigst tilfrids, at hvilke fattige
Isslender, som did kommer at studere, mue for nogen
anden bekomme dieris Kost og Underholning upder de
hundrede Sludenter, naar nogen Plalz ledig bliver, og
ddie med deriuin regnis den Tid, som de tilforn skulle
complere för de molhe (maatle) der indtagis, eflcr Fun-
datsens Liudelse, dog saa, at udi andre Mnade aldelis
iniet gjöris imod Fundalsen, hvormed den udi nogreMaade
kunde l'orkrenkis, hvilkit vi eder naadigst for Svar ikke
ville have forholdit. Dermed &c.— Actum Skaoderborg
den xxiij. Decembris Mdlxxix.