Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,9 KB)
JPG (333,0 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


112 Sthaf for Hok og Blodskam.
1585. straffes efter Loven. Frederiksborg 29. April
29. April. 1585. — Norske Register 1, 491; Finn. Joh. Hist. Eccl.
Isl. III, 26-27; M. Ket. II, 105-107. En gamniei Áfskrift
i Stiítamts-Archiv. i Island A. 105, paategnet at være thinglæst
paa Vestmannö 6. Febr. 1636.
Vi Frederik den Anden &c. G A. V., at efterdi vi
komme udi Forfaringe, hvorledis sig mögen Uskikkélighed
, med Iloreri cg andcn Blodskam tildrager paa vort Land
Island, saa at undertiden skeer og hender, at cn bcligger
tvcnde Söstrc og andre dcris nerSlekt og Forvandtc cmod
Guds Loug, Ordinantsen og al christclig Skik og Hóvisk-
hcd, og at saadan grovc Synd og Lastcr sommclidcr for
Penninge og Straf paa Gods efterladis, sommelidcr ogsaa
for Guust og Vcnskaf Skyld endcel oversees og ingen íil-
börlig Straf dennorn dcrfore skeerellcr vedcrfaris, dcrovcr
sig mögcn Guds Ilefn og Vrcdis Slraf kunde foraarsngis;
da paa del at slig úchrístclige og utilhörlige Blodskam
maa afskafös, og iklte saa lil. oudt Excmpel l'orfölgis cller
ustraffit bedrivis, ville vi hermed havc budit, befalil og
paalagt vore Embitsmand, Syslcmcnd og Fogitter paa forn°
vort Land Island, som nu cre cller her cl'tcr komrncndis
vorder, at de efter dcnno Dag ikkc lagc Penningc for saa-
dannc Sager og Forscclscr, som forskrevit staar, mcn at
de ladcr straffe eft'er Lougcn, oin nogens Bröst der udin-
deu findis, paa dct at andrc dcrvcd kiindc scc dennom
udi Spcigcl og vidc dcnnora slig Guds Forlörnelse og
Mcnniskcns Forargclse at undholde; saa framt nogen,
sorn hayer Befalinge og Magt der paa Landit dcr over
paa vorc Vcgne at straffe, scer hermcd cgiennom Fi'ugré,
da skal han straífis der fore som vcd bör, og afscllis
mcd sin Beslillinge og Embede. Her eftcr sig hver vil
vide at rctte og forholde, undi'r vor Hyldiste og Naade.
Actum Frederiksborg den 29dc Aprilis, Aar Mdlxxxv.
Juli. Althings-Resolution om Eilæggelsesmaaden
af Tiende og Skat. Juli 1585. — Aitinngsböger