Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (366,8 KB)
JPG (311,9 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FORTALE. IX
Indtrædelse soin överste lnstants i islandske Sager,
omtrent ved samme Tid: at en mærkelig Forandring i
de ældre Retsforhold og Adminislrationsvæsen træder
klart frem. Men ved Siden deraf finde vi endnu endeel
ældre Bestemmelser, navnlig i Skatle-Lovgivningen og
vedkommende Geistligheden, som endnu i Dag ere i
fuld Gyldighed. og disse troede vi saa meget mindre
at burde udelade, som de netop ere blandt de mindsl
tilgængelige, og derfor mindst bekjendte. Vi have der-
for fundet det rigtigst at gaae tilbage til den ældste
Lov, som saavidt vi vide endnu er i Kraft, nernlig
Biskop Gizur lsleifssons saakaldle Tiende-Statut af 1096,
der ligger til Grurid for hele den nugjældende Tiende-
Lovgivning.
Det vilde iövrigt före for vidt her at udvikle Grun-
dene for hvert enkelt Aktstykkes Valg, idet vi ingen-
luude ville nægte, at der fra derme ældre Tid kunne
findes enkelte saadanne, som der muligen kunde have
været Anledning til at optage i Samlingen, men vi
troede i denne Henseende at burde ihdskrænke os saa
meget som muligl, for at indrömme- del Nyere saa
meget mere Plads. Vi ville kun bemærke, med Hensyn
til de tre oplagne Rellerböder af 15. Juli 1294, 23. Juni
1305 og 14. Juni 1344, at vi fortrinsviis have optaget
disse i deres Heelhed, fordi de ere de e n e s l e Retter-
böder, som nu findes udstykkede hist og her i Lov-
bogens Text i alle Udgaver af Jónsbók, og at det nu,
ved Hjelp af de af os tilfóiede Henvisninger, er en let
Sag for Enhver at sondre disse Retterböder fra Lov-
bogens Text, og saaledes danne sig et Begreb om
denne i dens Oprindelighed. Paa de ganske faa Sleder
(vi have fundet tre i Udgaven fra 1709) hvor Retter-
böder ciíeres foruden de her anförte, beroer et saadanl