Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,6 KB)
JPG (334,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


114 OhDEUNTS 051 ÆCTESKABSSAGER.
1587. vi nogen Tid forleden1 have verit foraaisagit mcd vore
2. Juni. elskeligc DanmarKis Rigis Raad og nogen de liöglcrde her
udi Rigit at lade forfattc og udgaa nogcn vissc Punkler
og Arliklcr, livor efter udi Rgtesliabssager paa Capiilcrne
eller andcnstcds, hvor de blive indstcfnit og burde at
ordclis, skulle dömmis og sig hvcr vide at rellc: og vi
nu forfare, at paa vort Lnnd Island sknl findis og sig
tildrage stor Uslukkcli gjied udi saadanne Eglcsknbssagcr,
og ikfce efter foi" Ordinanís og Arlikler, og scdvaulig Rct
her udi Rigit cr almindclig, skal forhandlis. Da paa dct,
at dcr paa Landit saa vcl som her udi Rigit og anden-
steds kan dcrudindcn dis skikkcligcrc, tilböi ligcrc og ordcn-
ligercforholdis oglilgangc, havc vi forgotanscetog cndcligen
villc, at udi Fgteskabssager, bvor dc indstcfiiis og bör
at föris for Rctle, skal dcr paa Landit holdis, forhandlis
og ordelis efter for" Artiklcr, som vi med vore elskelige
Rigcns Raad have udi vore Riger ladit udgaa, bvilke ere
liudcndis Ord fran Ord som her cflcrfölgcr:
Om Trolovelse. — Efterdi at F.gleskab er Guds egen
Ordning og Indskikkelse, hvilken dcrfoie bör at begyndis
mcd al Alvorlighcd og Gudfrygtighcd, da have de vise
og gudfiygtige Forfcdre udcn alt Tvivl vildc saa skikke
det, at de Pcrsoner som agtcde at indgaa det hellige
Egteskabs Stat, skullc först trolovis, og siden for Bröl-
luppit lade liusc tre Gangc for dcnum, paa tre Söndagcr,
hver cftcr liinanden, obenbare af Prcdikcitolcn, i den
cbristue Kirkis I'oisamlingc, paa del at dersom nogcn var,
der kunde lovligcn forhindre saadant Lgtcskab, at det
midlcrtid kunxle grandskis og forfaris, för end Egtcskabit
blev fuldkommit. — Derfor, om nogen havcr nogit der
udi at sige, da skulle de det gjore för end der liusis
tredie Gang, hvis de det ikke gjöre, da skal dct intet
agtis, hvad de der cfter gjöre villc. — Disligeste, hvcr
dcr vil gjörc nogit Forbud paa Egtcskab, da skal den
') 19. Juni 1582 er Ordinantsen om Ægtesknbssager ud-
kommen for Danmark og Norge. Orig. i Geheime-Arcb.
«Danske Geistlige Sager Nr. 71», Append. Nr. 2.