Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,3 KB)
JPG (335,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Ordinakts om Æcteskabssacer. 115
give Sogncpresten det tilkjeude, udi lo eller tre Damie- 1587.
mends Nerverclse, og skal vere forpligt. slrax at tage 2. Juni.
Slefning, hvorfore han ellcr hun samme Egteskaþ for-
hindre ville: hvis dct ikke gjöres, da sltal sainme For- '
bud heller intet gjelde. — Og dersom nogen íintlis at
gjöre Forbud, eller slefne nogen udi relle forsligSag, og
ikke liaver der skjellig Aarsage til, dejn slraffls af Övrig-
heden, og oprettcGjenparten sin Skade og Omkostuing.— Og
paa detaltingist kan gaa dis ordenlliger og skikkeliger til, ska!
efter denne Dag ingen Trolovelse skee, foruden at Prcsten og
fem andre Viudisbyrd i det mindste er der oververendis.
— Skal og ildte hcller tilstedis denum, som ere retleligen
tiolovit, at söge Seng med hveranden, för de ere
viidl og givcn sammen udi Kirkcn. Hver der foidrisler
sig der imod at gjöre, skulle straffis af deris övrighed,
naar de af Sogneprcsten blive paamindle, og dersom de,
der saaledis ere trolovede sammen, ligge udi et ondt Lel'-
nit, og fórholder at lade denum vie sammen for Kirke-
dören, skal Sogncpreslen sette saadanne eu vis Tid fore,
inden hvilkeu de skulle komme til Kirkcn, og latle sig
christeligen vie og give sammen, hvis de det ikke gjöre,
skal han aabcnbare forbiude saadanne Sacramentet., og
dcrsom de ikke cnd da ville rettc sig, da skulle de for
saadan deris Forargclsis Skyltl aabenbarlig scltis udi Band.
— Ikke skal hcllcr nogcn Prcst undcrstaa sig at trolove
uogcn sammen, uden de ere hans egne Sognel'olk, eller
om de komme andeusteds fra, at de have deris Vin-
disbyrd, at deris Vilkaar erc saa, at de mue ];ide sig
trolove med hvilken Person de begjere. — Skcer det og
saa, at uogcn vil gjöre Forbud hos Prestcn lörTrolovelseu
skeer, da skal Preslcn holdc sig der fra, og dcn sora
saadant Forbud gjör, skal verc forpligt til, sirax at
tage Stefning, liaesom tilforn sagt er, om nogcn vil gjöre
Forbud for Brölluppct.
Saa skal nu holdis med TroloveUe efler Ordinantzen.
— Först, at der skal ingen trolovis lilsammen i de for-
buddene Led, som ere förste, andet og tredie Led, som ere,
8"