Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (398,2 KB)
JPG (343,1 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


116 ' Okmnants om Ægteskabssageu.
1587. Södskind, Södskindebörn, og nest Sódskindebörn. — Dette
2. 'Juni. Forbud er fornöden at boldis for merkelige Sager Skyld,
men dog förstelige Personer undtagen, bvilke maa vi'l
tilsledis at komme tilsamrocn, om de end bode ere udi
tredie eller andet Led. Fordi det er ikke imod Guds Loug,
og skeer ikke beller forudcn synderlige Aarsager. De
andre iríaa det tilstedis i fjerde Lcd at komme tilsammcn.
Disligcst om den ene Person cr udi tredie, og dcn anden
Person udi fjcrdc Lcd, da maa de og komme tilsammen;
men om dcn ene Person cr udi andet Lcd, og dcn andcn
udi fjcrdc Lcd, da ínaa dcnum ikke tilstedis at komme
sammon. — Hos dcnne Artikel er at agte, at ligesom
man maa ikke bave sin egen Slegt i förste, andet eller
tredie Lcd, saa maa ikke heller Ilosbonden bave sin
Hóslruis Slcgt, eller Ilöstrucn hendis Hosbondis Slcgt i
samnie Lcd, efler at Uosbonden ellcr Höslruen döer f'ran
hinandcn, men i fjerde Led maa det skce. Udi lige Maade
skal og boldis, om nogcn bcligger uogetQvindfolk, endog
de crc ikkc Fgtefolk, dersom nogen af dcnum vilde siden
gifte sig, da maatte bverken han have hendis, ikke
hellcr hun bave hans Slcgt udi trcdie Led. — Dernest
skal og hicmmelig Trolovelse intet holdis, som er skeet
foruden deris Vilge, hvilke de erc undcrgifne, som ere
Foreldre, eller andre, som ere udi Forcldris Slcd, l'ordi
den Ere og Liudig'hed udkreverGud udi dct Ijcrdc Budord;
dog dersom dcr fiudis slig Vilkaar paa fcrdc, at Forcl-
drene ikkc have nogen slijellig eller louglig Aarsagc, det
at forhindrc, da skal deris Forbud, eller bvis Forhindring
de derudiuden ville gjöre, intet have paa sig. — Samme-
Iedis skal il>ke hcller holdis Trolovclsc, som skcer udi
Drukkenskab, eller udi nogcns umyndige Aar, ikke heller
om cu er ikkc ved sin retle Fornuft og Foistand; saa
skulle ikke heller agtis, eller l'or fulde ansccs, hvis hcm-
melig Bcpligtclse eller Trolovelsebreve, som nogen give
hvcrandre indbyrdis.
Nogle bcsynderlige Aarsagcr, hvorfore de som cre
Trolovede maa adskillis. — 1. Trolovelse som nogen