Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,6 KB)
JPG (348,8 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe ReaderOrdinatíts om Ægteskabssager. 117
nödis til, bör ikke at holdis, saaframt det givis tilkiende 1587.
för Brölluppet skeer, men derefter at ville sige sig at 2. Juni.
vere nödt til, skal intet gjelde. — 2. Om nogen fester""
en Pige og (hun) bliver derefler befundcn at vere kren-
kit af en anden, da maa han skille sig ved bende, om
han ikke vil tage hende til Naade. Og dersom den för-
ste, der hafde krenkit liende, vil tage hende til Höstru,
da maa det og saa tilstedis, dog at begge dcris Forseelse
afbedis af Sognepresten paa Predikkestolen. — 3. Om de
Personer, som ere trolovede, forseer sig paa enten Sider,
saa at enten han bevarer sig med nogen anden Qvindfolk,
eller hun bevarer sig med nogen andeu Maudsperson, da
maa de og vere hveranden qvit, uden dcn Pcrson som
uskyldig er vil benaade den Skyldige, men dersom de
forseer sig paa begge Sider, da skal denum ikke tilsledis
at blive ved den Person, de havde forseet sig med, paa
enten Sider, for Forargelse der vilde fölge eflér, men
derforo at straffis som ved bör. — 4. Dersom og nogen
trolovcr sig cn, og ikke ligevel bevarer sig med hende,
og han derefter trolover sig en andcn, og beligger hende,
og enddog ikke nogen slig Trolovelse efter denne Dag
vel kan skee, efler den Skik og Ordning-, som om Tro-
lovelse tilforn formeldit er, da, dersom nogen slig Ilen-
delse skeede, skal han strafíis af öfrigheden, som vcd bör,
og ingen af denum beholde, og den Prest som bavcr
verit over den sidsie Trolovelsc, og ikke haver anseet
hvis tilforn om Trolovel'se sagt er, skal og straffis der
over, snni ved bör. — Men dersom nogen, efter at han
haver trolovet sig med en, beligger Iiindis Söster, eller
hindis nesle Slegt, da skal han skillis ved denum baade,
og tilbörligen strafQs paabegge Sider, som det sig bör. —
5. Dersom nogen, efier Trolovelsen er skeet, drager, hen
fra sin Festemö, og bliver lenge fra binde, emod hindis
Vilgc og Samlökke, da maa hun cfter tre Aar gifte sig
med en anden, om Festemanden iklt.p er udi louglig For-
fald forhindrit. — G. Om nogcn af Parlerne, cfterTroIovcI-
seq er skcet, forseer sig med Tyveri eller andcn saadanue