Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,0 KB)
JPG (343,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


1Í8 Ordinants om Ægteskabssager.
1587. nerlige Gjcrninger, h'ýilKen dog ikke fölger Livsstraf efter,
2. .Tuni. (Ja maa den l'slnldige befries fra den Skyldigc, om den
det begjercr. — 7 Om nogen för Trolovelsen liavde
nogen hiemmeligSiogdom, som Spedalsk, dén faldendeSoet,
eller nogen anden slig besmittelig og vederslysgelig
Siogt', og ikke den aabenbarede, da maa han eller hun
og blive hveranden qvit, om de det begjere. Mendersom
saadan Siugdom, eller anden Krankhed ko.mmer eftcrTro-
lovelsen, da skal der sellis nogeu Tid, udi hvilken man
skal söge Raad, om den Siuge midler tid kan hielpis; kan
det ikke, da maa den Trolovelse vel opslaaes, om'det be-
gjeris. — 8. Om det sig saa kan tildrage, at her efter
nogle trolo\er hverandre, og den cne ikke findis efter
Trolovclsen saa riig, som den havde sig angivit, og den
anden for slig Aarsage Skyld vil saadan Trolovelse om-
kaste og ikke holde, da sNulle de dog derfore ik'ké maa
skillis ad, efleidi det siunis cn mögen slor Letferdighed,
at nogcn skulle sig udi den vigtige Handel med hver-
andre indlade, för end de vcl kiendé hinanden.
Om Jomfrukrenkere. — Hvad Jomfrukrcnkclse be-
langer, skal holdis der mcd eftcr Lougen, Rccesscn og
Handfcslningen. Men dcrsom nogen entcn sielf, eller ved
andre, bcder om en Dannemands Datter, og der over
beligger hinde, för Trolovelscn skeer, eller han faar
endclig Svar, da skal han endeligen tage hindc til Egte,
om hindis Foreldrc cller Formyndere ville dct samiökkc.
— Dcrsom nogen beligger nogen Mö eller Pige, og siger
nei dcrfovc, da vcrgc sig dcrfore efter Lougen, ellcr böde
derfore efler Lougen og Recessen. — Sigtes og nogen at
have bcligget nogcn Enke, som tilforn haver verit ube-
röglet, da og at vcrge sig derfore eftcr Lougen, ellcr böde
udi ligc maadc. — Og eflcrdi det tit og er bleven bcfundit,
at der er blevcn stcfnit udi Rette saadanne Jomfiukrcn-
kerc, som ublucligen havc skendit den ene uberygtet
Mö ellcr Enkc efler den andcn, undcrtiden tre, flre
eller flere, og en gudfrygtig ðfrighed ikkc bör saadanne
grove Synder og Eorargelse at lade bliveustrafQt, da skulle