Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,7 KB)
JPG (334,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


120 Ordinaííts om Ægteskabssageh.
*
1587. bliver voldlagen, da bör hcnde ikke for saadan Voldlegt
2. Juni. at skilles fra hindis Hosbonde, fordi den bör ikke at
straffis, som lider Uret, men den som gjör Uret. —
For dct Tjcrde, dersom eu Mand, efler han haver be-
fundet sin Höstru udi Hoer, söger Seng med hinde, da
haver han der med forbrndt sin Tillale til hinde; men
dersom hun anden Gang forseer sig, og han da holder
sig fra hinde, da maa han klage hfnde an, og s!<illis
ved hinde, 'men den Person, som bliver saa adskilt fra
den anden for Hoersag, sKal iklie maa gifte sig igien
uden Ronningens synderlige lievillinge ogTilladelse, og dog
skal det ikke maa skee för end tre Aar ere forlöbne, da
skal den Person före nöyagtig Vindisbyrd, at den mid-
Ier tid sidcn havcr skikket sig erligen og christeligen, om
den skal benaadis at gifle sig igien, dog skal den skyldige
Pcrson, som udi saa maade skillis fra den uskyldige,
ikkc maa gifte sig, eller blive boendis udi det Sogn,
Hcrrit ellcr By, som dcn usk\klige erc bosiddcndis.
Den anden Aarsage hvoríore Egiefolk maa skillis
ad: er Descrtio, som er, naar den ene Egteperson, for-
uden nogen skicllig Aarsage, ellcr dcu andens Samtökke,
forlader den anden, og drager boit; og skal hcr mcd
saa holdis, at den Person som forladt er skal töve den
anden eftcr i tre Aar udi det mindste, uden saa er, at
det kan skielligen bevisis, at den Person, som er boit-
drageo, beligger sig med nogen anden, da maa dcn Per-
son, som forladt cr, tilsledis til Egtcskab, strax saadaut
bevist er. — Mcn naar de tre Aar ere forlöbne, da
skal dcn Person, som forladt cr, slefne dcn andcn, först
til Ilcrrilzthing, og siden til Landslhing, og före dct Be-
viis til Consistorium , dernest skal den have sit Vindis-
byrd beskrevit af sin Sogneprcst, disligste og sit Sluidtz-
maal af sineSognclolk, som skal tagis til Thínge, at den
anden Pcrson haver vcrit borte udi tre Aar, og at den
foiladte Person havcr midlertid levit og holdet sig
erligcn og vel, og ikke givit den Person, som er bort-
römt, skiellig Aarsagc der til. Og naar'dette saa alt-