Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (398,5 KB)
JPG (338,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


:*
Ordinants om Ægteskabssager. 121
sammen lougligen bevist er, da maa den Person, som for- 1587.
ladt er, tilstedis at gifte sig igien. — Skeer det og saa, ~T^j"~t
at den forladte Person forseer sig, för end de tre Aar
ere at ende, da skal den Person vere under tilbörlig
Straf af sit Herskab, dog ikke at forbiudis Egteskab, uden
med den Person som den haver forseet sig med. — Men
dersom en Mand drager hen i Krig, eller paa sin Kjöb-
mandskab, og af saadan Aarsage blivcr lenger borte,
ban skal ikke holdis pro desertore, og skal fordi hans
Hóstru forlöve hanutn efter i det mindste udi siuf Aar.
— Der som og er vis Kundskab, at han er fangen,
eller udi andre maade forhindret, imod hans Vilge, da
skal hun endeligen fortóve hanum efter, og ikke gífte sig
med nogen anden. — Disligeste naar der er Vindisbyrd
at en Mand er bleven enten i Krig eller udi andre maade
omkommen, da sknlle de Vindisbyrd oveihöris af deris
tilböilige Dommere, onv de ere nöyagtigc, Og der tagis
beskrefne, og siden skal den Person, som vil gifte sig igien,
indföre samme Vindisbyrd for Consistorio, og da dcr at
have bevisligt, at den haver skikket sig vel, og siden
maa den tilstedis andit Egteskab. — Men dcrsom nogen
fordrister sig til at söge Seng med hvcrandre, för end
saadan Dom erlougligcn skect udi Consistorio, da sknlle de
strafíis af deris Öfrighed som ved bör. — Skeer, det ogsaa,
at naar en Qvinde saa haver gift sig med en anden Uand,
efter Dom er gaaet, at den fórsle hindis Mand kommer
igien, og begierer sin Höstru til sig udigien, da bör
hauum at have nöyagtig Vindisbyrd med sig, at han
haver midlerlid sig tilbörligen forholdit, og med nogen
anden ilike forseet, eller forvisis at söge saadanne
Vindisbyrd af denum han baver verit hos, og naar
han det haver gjort bevisligt, bör hans Höstru at for-
lade den anden IVIand, og komme til den förste.igien.
Don Iredie Aarsage, hvorfore Egtefolk maa skillis
ad, cr: om nogen er Impotens, det er, nskikkelig til Egte-
skab; dog skal dcn Person , hvis Bröst saa findis, stedis
tre Aars tid, at söge Raad, om han midlertid kan