Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (426,2 KB)
JPG (336,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


-?¦
Ohdinajíts m Ægteskabssageh. 123
anden, da maa den, der saa er bedragcn, vel skillis af med 1587.
den anden. — ö. Dersom og heuder, at Hosbonde eller 2. Juni.
Döstru bliver afsindige, da maa deris Egteskab derfore
iklie adskillis, men den ene at see den anden tilgode,
og bielpe hinanden udi alle de maade muligt kan vere.
— 6. Om Hosbonde eller Ilóstiu bliver befunden udi
Tiuveri, cller nogen anden uerlig Sag, som er halslös
Gjerning, og bliver dog spardt paa Livit af öfrighedlenj,
da maa de derfore ikke skillis ad. Men bliver saadanne
Misdedcr fredlös eller íluglig, og ikke benaadis af öf-
righeden inden tre Aar, da maa den uskyldigc Person
tilstedis at gifte sig, om den udi midlertid haver hol-
det sig eriigen og vel, og det sltielligen kan bevise. —
7. Dersom nogen bliver fredlös, dog for erlig Gjeruing,
da bör Ilöstrucn at fortöve udi siuf Aar, om hau mid-
lertid kan stille öfrighcden tilfreds, og komme til sin
Fred igien; skecr det ikke, da maa hindo efter de siuf
Aar lilsledis at gifle sig med en anden. — 8. Om en
Egtemand farcr andensteds heden, og der gifler sig med
en anden Höstru, som ikke vccd af dct fórste hans Gifier-
maal, da holdis hun uskyldig, saa lenge hun vced der
intet af, og bör derfore hverken hun, eller hindis Börn,
som de have aflit sammen, atlide nogen Skade, enten
paa Ere eller Gods. Men om hun kommer udi vis Kor-
faring, at han haver en anden Hösfru, da bcdriver hun
Hoer, om hun lenger haver Samqvem mcd hanum, og
naar saadant blivcr aabenbaiit, at han (maaskcc) bliver
benaadit Livit af Öfrighedcn, for nogen merkelig Aarsage
Skyld, da sltal han komme til den förste igien, om hun
vil tage hanum til Maade. Vil hun ikke, da maa han
dog ikke beholde den anden, men hinde skal det vcre
frit fore at gifle sig med cn anden Mand. Sammeledis
skal og holdis, om en Egtcqvinde hindis Forscelse udi
saa maade flndis. — 9. Dcrsom negcn cnten til Thinge,
eller imellum sig siclf, giver hverandie Fkilsmösse- Bref,
L da skulle saadanne Breve intet aclis, men denum samme
Breve udgive og samtökke at slraffis af deris Herskab,
*