Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (346,9 KB)
JPG (304,8 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


X Fobtale.
Cifat paa en Feil i Udgavén, og Stedet hidrörer fra
Lovbogens oprindelige Text. — Med Hensyn lil det
aabne Brev om Kirkegodsernes Bestyrelse, 2. Mai 1297,
fortjener det at bemærkes, at Adskillelsen imelJem de
saakaldte fieneficia og Proprietair-Kirker i Island endnu
i Dag bygges paa det i dette Brev Jastsatte Princip.
En særegen Omtale fortjene maaskee de optagne
Althings-Domme og Althings-Beslutninger ellcr Allhings-
Vedtægter, almindeligvis kaldte ^alþíngisdómar" og l(al-
þíngis-samþykktir". Efter Jónsbók, navnlig þíngfarar-
bálks 4de og 9d° Gap., samt Retterböderne i'ra 1o. Juli
1294 og 14. Juni 1314, havde nemlig Laugmanden og
Laugrettesmændene Ret til deels at fortolke Loven,
deels at íræffe nye Bestemmelser i locale Sager af for-
skjellig Art. Som Fölge heraf bieve Laugmandens og
Althingets Vedtægter ansele som Love eller lovskraftigc
Bestemmelser, hvilke kun „Kongen med forstandige
Mænds Raad" kunde forandre. Saadanné Vedtægter
udtaltes ofte i Doms Form, undertiden som Stad-
fæstelse paa en af en Sysselmand afsagt Kjendelse,
undertiden som en Resolution paa en Forespörgse),
deels i Anledning af en forskjellig Opí'attelse af Lovens
Mening, deels i Ánledning af Tvistigheder om lov-
bestemte Ydelser eller andre borgerlige Pligter, og
endelig underticlen som Anordning eller Beslemmelse
om nye borgerlige lndrelninger. Det forekom os der-
for, at der var god Grund til at optage et Udvalg af
disse, dog kún forsaavidt, som de yde noget Bidrag
til Lovgivningen, eller angaae nye Indretninger, som
f. Ex. Hospilalerne, eller Landbovæsenet og den commu-
nale Bestyrelse. — Efter 1700 finderman, at de konge-
lige Collegier have begyndt at afgjöre de administrative
og Lovfortolknings Spörgsmaál, som för vare Gjenstand