Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (385,0 KB)
JPG (327,1 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


124 Ormnants om Ægteskabssager.
1587. som ved bör. — -10. Om nogon bliver lougligon slefnit til
2. Juni. Egleskabs Dom, og sidder Stefningen overhörig, og ikke
vil möde, da skal dcn, som i saa maade stefnit vorder,
give den anden sin Kost og Tering igien. — Tager og
nogen Stefning, og- ikke sielf vil möde, at give den Sag
som stefnit er, da bör hans Gienpart at dömmis qvit for
samme Slefninge, til saa lenge lian igien vil stefne, og
vere udi Retle, og igien oprelte den anden hans bevislige
Kost og Teringe.
Ilvillto forncfnte Punkter og Artiklcr vi udi alle
Maade, eftcr som forskrevit staar, ville have holdit og
efterkommit der paa for"' vort Land Island, saa vel
som andensteds udi vorn Riger. Bedendis og biudendis
vor I.ensroand, som nu er eller der sammesleds liommen-
dis vorder, saa og Superinlendentcr, rrovester, Prester,
Eaugmend og alle andre Giesllige og Verdslige, som ere
udi Consisloriis eller andensteds skulle sidde Ret, for-
höre og dömme udi Egtcskabssager, at I rette cder cfter,
efter for"° Punkter og Arlikler retferdeligeri at dömme og
forhielpe hver udi hvis Egteskabssager Iougligen for eder
indslefnis, saa mögit christeligt og ret er, og imod for"*
Arlikler aldelis intet at dömme eller gjöre udi nogen
Maade, under vor Hyldisle og Naade. Givit paa vort
Slolt Kroneborg den ij. dag Junii Aar Mdlxxxvij.
1590. Althings-Dom om Erlæggelsen af Mandtals-
30. Juni. fisk i_ 30. Juni 1590. - Efter Afskrifter i det kongel.
Biblioth. Gamle kongel. Sanil. Nr. 1159 Fol., og i Universitets-
Bibliotheket, Additament. Nr. 30. 4.
öllum og sérhverjum sem þelta bréf birtist, lesa
eSur heyra lesio, sendum vér Magnús Jónsson, Bcncdilst
Halldórsson, Ilákon Arnason, Kiríknr Jakobsson, Nikulás
Björnsson, Markús Ólafsson, Áini Oddsson, lijörn Benedikts-
son, Narfi Ormsson, Jakob Hannesson, Björn Gunnarsson
') Denne Dom er stadfæstet af Allbinget 1646 (i Althings-
bögerne staaer der urigtig Aarstallet 1596 for 1590).