Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,7 KB)
JPG (316,0 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


OM KrONBÖNDERS BESIDDELSESRET. 127
Tide kunne gjelde og udgive deris Leie og Landskyld og 1591.
al anden Retliglied, som de pligiig ere og dennom bor 8. Mai.
at gjejde og udgiv.e efter gammel Sedvane, og der tíl
bjgger og forbedrer Jorde og Tonnene med god Bygniug
Og Tonnegaarde, som det sig bör og de l'or vor Lensmand
paa vore Vegne vil forsvare. Findis og nogen heremod
forsömmelig og modvillig, da skal clen slrax udbyggis og
udvisis, og miste bvis ha.it der paa byggit haver ogstraffls
derfore som ved bör. Bedendis og biudendis vore Fou-
gitter og Embilsmend, de som nu eré eller her efler
kommendis vorder, at de vide denuom aldelis her efter
at rette, og ingen Uinder eller Forfang gjörer Bönderne
eller Bocmend paa foia" Vort Land Island paa for"
Jorder og Gaarde, efter som forskrevit slaar, udi nogre
Maacle. Givit paa Vort Slot Kjöpuehafu den 8. Mai
Auno 1591.
Reskript til Iiensmand Henrik Krag, 'om Lail- 1593.
dets Segl. Kjöbenhavn 9. Mai 1593. - Pubiice. 9- Mai.
ret paa Althinget 1593; Korske Tegn. II, 225; M. Ket. II,
169—170.
Christian den Fjerde, o. s. v. Vor Gunst tilforo,.
'Vid, at vi nu, efter menige vore Undcrsaatter og lud-
byggere paa vort Land Island deris underdanigsle Au-
fordring, haver ladet gjöre dennom el Indsegel og Signet.
Thi bede vi dig og ville, at du samme Indsegcl til dig
annammer, og udi god Forvaring holdcr hos dig lilstcdc,
saa at dermed intet bliver forseg'it og bekreftiget, under-
tagcn at naar nogen foi°" vore Uudersaattcr paa Menig-
hedcns Vegne udi deris Anliggcnde og nötlörftige Sager
ville scglc og forrcise der frao Laudet og hid iud
til os udi voit Rige Danmark, at da deris Fuldmagt,
Pasbord og auden Brcve og Bevis, dcnnom medgivis,
dermed forseiglis, havcndis paa vore Vegne llittig Agt og
Opseende, at-udi andre Maado intet med fornefnle Ind-
segcl blivcr ulilbörligeu forseglii, og naar du der fra
Landet forreiser, du da fornefnte Indscgel vcl íorvarit