Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,7 KB)
JPG (317,9 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Anorbning om Overretten. 129
underdanigst haver ladit give os tilkjende, hvorledis at 1593.
Lougmendene paa fornefnte vort Land Island undertiden 6. Decbr.
skulle dömme adskillige Domme emellum fornefnte vore
Uudersaatter der sammesteds, som ikke alle skulle findis
retferdige at vere, og efterdi at Jslands Loug formelder,
at hvilke Domme Lougmendene dömme, skal ingen emod
sige uden Koning(en) self, hvorfore vore Undersaatter, og
synderligen de Fattige, som ikke formuende ere deris
Ret hos os her udi vort Rige Danmark al söge, tit og
ofte skee Uret og komme fra det de have Rct til, og
hvis obne Mandat og Forordning, som derom nogen rum
Tid siden forleden', udi vor kjere Uerre Fader, salig
og höiloflig Ihukommelfe, Hans Kjerligheds Regiments Tid
er udgangen, skal vere dcanom fra Hende kommen,
underdanigst bcgjereudis, at vi derom naadigst ville lade
gjöre nogen Skik og FÓrordning.
Da paa det menige vore Undi'rsaatter paa fornefnte
vort Land Island, de fáttige saa vel som de rige, mue
nyde hvis Loug og Ret er, og udi saa Maade iltke skulle
skee forkort, ville vi hercfter dermed saaledis alvorligen
holdit have, at vor Embitsmand paa fornefute vort Land
Island, den som nu er eller her efler kommendis vorder,
aarligen paa en visse beleilige Tid og Sted skal tage til
sig xxiiij af de fornemeste, beste og forstandigste Mend der
paa Landit, og da for sig udi Relte kalde og stefne alle
de Domme, som Lougm.endene der sammesteds udgive,
og vore Uudersaatter dennom over besverge, og siden
med foriK'fute de xxiiij Mend grandgiveligen grandske, over-
veie og forl'are samme Tretter, og dersom det befindis,
at Lougmendene have dömt Uret, da skal fornefnte vor
Embitsmand med fornefute de xxiiij Mend have Fuld-
magt dennom at felde, og forhjelpe hver fornefute
,vore Dndersaatter hvis Loug og Itet er, og hvis de da
paa fornefute Lougmendens Domme kjendendis, dömmendis
og for Ret afsigendis vorder, skulle de vere forphgtig
') see 27. Marts 1563.
/. B.