Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (374,7 KB)
JPG (316,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


130 ANORDNING OM OVERRETTEN.
1593. at §>ve begge Parteroc beskrevit, som de ville ausvare
6. Decbr. for Gud og ver'e bekjendt for os. Dersom nogeo siden
-~^"~*^'skader uogit paa for" vor Embilsmand og for" de xxiiij
Mends Dom, da indstefne og tiltale sig dennom for os
og vore clskelige Danmarkis Rigis Raad, og da at gange
derom hvad Loug og Ret er. — Bedendis og bjudeudis
derfore alle vore Undersaatler paa fornefute vort Land
lsland, som fornefnte vor Embitsmand og xxiiij Mend udi
saa Maade (for sig) stefnendis vorder, at (I) retler eder efter
med eders Breve og Bevisning at möde for hannom og
fornefntexxiiij Mend udi lU'tte, og da at lide og undgjelde
hvis Loug og Ret er. Ladendis det ingenltiude. Givit
paa vort Slot Koldinghus, den 6. Decembr. Aar 1593.
1594. Reskript tíl Lensmand Henrik Krag, om
^ÍJ^ Aflösning m. m. KjöbenhaVn 25. Ap.il 1594.
— Norske Tegnelser II, 282; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III,
52-53; M. Ket. II, 191-192. — Uddrág.
Chrisliau den Fjerde &e. vor Gunst tilforn. Vid,
efter at vi forfare, naar nogen paa vort Land lsland
forsehe sig udi Uorsag og SKjörlefnit, og igjen ville
rette Og bedre sig og tage AQösning, da skal ingen af
dennom maa tage Aflösning af nogen af Presterne paa
Landet, undiagen af Superinlendenterne aleue, livér udi
sit Sligt, da efterdi ingeu udi saa Maade med BiJlJgheden
maa holdis fian Sakramenlet, som hjerleligen ville fortryde
sino Synder og tage obenbarlig Skriftemaal, uden hver
dennom som sig udi saa Mnade forsehe og af Ujertet be-
gjerer Aílösning, hver Iios sin egen Sogneprest. Bede
dig derfore og ville, at naar nogen sig udi saadanne
Synder forseher og billigen derfore ikke bör at strafíis paa
Li\it, medeu begjer at maa tagis til Naade, og lover
og tilsiger at villc retle og bedre sig, og maa for samme
sine Synder og Overtredelse fange Aflösning, du da for-
ordner, at han bckommer og sógcr hans Aflösning hos
hans egen Sogneprest udi hans egen Sogn, undlageu at
Gjeruingiu udi sig sjclf er saa grov og stor, at Sogne-