Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (393,7 KB)
JPG (322,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FORORDNING om Præsters Collation. 133
Formand udi saa Maade paa vore Vegne for hannom ud-
givit, gjort og forordnit haver, undtagen det skeer for-
medelst billige Aarsager, og udi Sagcn tilforn er gangen
louglig Dom Bedendis og bjudendis alle vore Undersaatter
paa for'" vort Land lsland, ehvor de helst ere eller vere
kuudc, serdelis vore Fogitter, Embitsmend, Superinteu-
denter, Provister, Prester og alle andre, at de sig udi
alle Maade efter for"" Shik og Forordning aldelis vide
at rette og intet der emod gjöre udi nogre Maade. Saa-
fremt nogen befindis her emod at gjöre, da skal han
derforo tillalis og strafíis som en ulydige og den dervore
Breve og Mandater ikke agte, holde eller efterkomme ville.
Givit paa vort Slot Kjöbenhafn den 4de Martii Anno 1595. \
Forordning for Island, om Vrag. Kjó'benh. 20. Mai.
20. Mai 1595. — Publiceretpaa Althinget 1682. Norske
Reg. 2, 255; M. Ket. II, 204-205.
Vi Chrislian den Fjcrde &c. G. A. V. at eftersom
vi komme udi Forfaring, hvorledis at nar nogct Vrag
indkommer der under vort Land Island, da skulle páa
vore Vegne enten Lensmanden, Fogitter eiler Sysselmend,
saa vel som og andre som Grunden tilhörer og samme
Vrag paastödcr, tilholde dennom hvis Vrag som udi saaMaade
') Ved Reskript af s. D. til Lensmanden i Island Henrik
Krag og begge Biskopperne (N. Tegn. II, 330 b; F. Joh.
H. E. III, 54; M. Ket. II, 199) sendes (Jenne Forordning
og befales at lade «fornefnte vort obne Bref der udi eders
Stigt (der paa over alt Landit) lader lese og forkynde,
og siden alvorligen holder der over, saa der emod aldelis
her efter intet skeer eller foretagis; saa framt I nied nogen
seer igjennem Finger, I ikke da derfore ville stande os
til Rette, og at I udi god Forvaring holder for"' vort
Bref og Forordning hos Stigtet tilstede, saa det ikke bort-
kommer og forrökkis, at eders Efterkommer kunde
samme Bref med andre flere saadanne Forordninger efter
dig bekomme, og udi lige Maade kunde have sigderefter
at rette».