Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (343,0 KB)
JPG (302,5 KB)
TXT (1,7 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FORTALÉ. Xl
for Althingets og Laugmandens Afgjörelse. Vi have
derfor fundet det nödvehdigl at optage i Samlingen
de vigtigere collegiale Breve og Resolutioner. — Synodal-
eller Consislorial-Forsamlingerne ere egentlig en Lev-
ning fra den catholske Tidsalder, men fornyede og
organiserede af Biskop Brynjolf Sveinsson, især ved
den bekjendte Vælugercis-Dom, 3. Juni 1645 (trykt i
Finn. Joh. Hist. Eccl. Isi. III., 657 — 664). Disse For-
samlingers Beslutninger have vel aldrig, saavidt vides,
erholdt nogen bestemt udtalt Anerkjendelse som Love,
men deres Aulhoritet i geistlige Sager har dog i Praxis
til sine Tider været meget stor, og deres Organisation,
navnlig Præsidiet deri, har været flerc Gange Gjenstand
for Lovgivningens Opmærksomhed.
Da Fundatser og Gavebreve til ofí'enllige Stiftelser
og Indretninger síta nær beröre de offentlige Forhold,
og det desuden er os bekjendt, at de ikke haves paa
vedkommende Steder, samt da det maa befrygtes, at
de efterhaanden vilde gaae reent tabte, troede vi det
passende her al optage hvad vi have kunnet finde af
disse Aktstykker.
Det vil vistuok billiges, at vi ved Udarbeidelsen
af denne Samling have strengt fulgt den chronologiske
Orden, dog med Tilföielse af et efter Gjenstaudene
ordnel Register véd hvert Bind. Henvisninger til de
efterfölgende Bestemmelser om samme Gjenstand ere
ogsaa hyppig tilföiede, skjöndt vi maae tilstaae ikke i
den Fuhlstæudighed, som muligen af Nogle maatte an-
sees önskeligl, hvilket tildeels er l'oranlediget ved, at
vi ikke kunde ansee det for tjenligt at overlæsse med
Citater af Parallelsteder, der dog næppe nogensinde
kunde være tilföiede paa en ganske fuldst'ændig eller
consequent Maade. I Optagelsen have vi fulgt den