Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (431,1 KB)
JPG (327,5 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Foiusud mod Handel 135
Forbud mod Handel fór end de kongelige .1596-
Landskylder ere betalte. Khavn 23. April 1596. 23. Aprii.
- Publiceret paa Althinget 1703; N. Tegn. II, 368 b; M.
Ket. II, 207.
Vi Cliristian den Fjerde &c. hilse eder alle vore
kjeiv, tro rjndersaatte, Gönder og menige Landboer, som
bygge og boe over alt vort Land lsland, evindeligen med
Gnd o^ vor Naade. Vider, eflersom vi komme udi For-
faring, hvorledis mange af eder skulle truis, nödis og
tiltrengis af fremmede Kjöbmend og andre, som söge did
til Landit, at selge dcnom Fiske og andre Vare som der
sammesteds falder, saa mange af eder derudover siddc
igjen med eders rette Landskyld, som 1 til os og Kronen
ere pligtige, og det ikke kunde udgive. Da foibjude vi
eder alle og liver serdelis her med strengeligcn bcfale,
at I Jilt efter aldelis ingen Fisk eller auden Vare selger
og forhandler til nogen fremmede Kjöbmend eller andre,
för end I tilforn bvert Aar til gode Rede have'r údgivit og
fornöiet vor Befalingsmand der paa Landil, eller hans
Fogil og Fuldmegtige, eders aarlige Landskyld og andeu
Bente og Rettighed, som I til os og Kronen ere pliglige
at skulle udgive, efter (som) vor kjere Herre Faderfaders
s;ilig og höiloflig lhukommelsis Bref, til eder derom for
nogen rum Tid siden forleden udgangen, eder tilholder.
Saa framt nogen af eder her efter bcflndis her emod at
gjörc, da skfil for" vor Bcfalingsmand med hans Fouget
og Fuldmcglige Magt bave efler Norgis og Islands Loug
at straffe eder derfore, som ved bör. Her efter I eder
aldelis kuude vide at retle og for Skade at lage
vare. Givit paa vort Slot Kjöpnehafu ¦ dcn 2^3. Aprilis
Anno 1596.
LensEand Brostrup Geddes aabne Brev ang. a. juií.
Fremgangsmaaden mod de Præster, som lade det
dem betroede geistlige Gods forfalde. Bessast.