Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (368,3 KB)
JPG (330,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


140 PmvnEGirM paa Enehandel
1602. Kjöbmands Vare, og hvad som ikke duer lade blive fran
20. April. Landit. — Ei heller skal de dcris Vare efter deris Vilge
mne ophöye, meden dennom selge eftersom gammelt
haver verit efter Laodseus gammel Viis, Brug og Vane.
— Disligeste sknlle de ikke bruge anden Alne, Maal eller
Vegt, imod ret Islands Alne, Maal og Vegt, udi al Kjöb
og Sal. Kommer nogen Misforstand emellom nogeo
Kjöbmand og Islender, enteo han er geistlig eller verds-
lig, om Alne, Vegt eller aodet, som Kjöbmandskab ved-
kommer, da skal Kjöbmanden forpliglig vere at lcvere
sin Vegt eller Alne, eller hvad sligt vere kan, som udi
saa Maade omtretlis, til Laugmanden [og Laugrettismendene
udi det Syssel som Hafoen er, ellor] * og til Laugrettis-
mendene aleoe om Laugmaodeo ikkeer lilstede. De skulle
den bcsee, og enlen de kjender den ret eller uret at vei'e,
da skal baade Kjöbmanden og haos Vederpart dermed
ladedennom nöie og rettedennom efler. — Ydermere, der-
som nogen Kjöbmand haver nogen der paa Landit til at
tale, enteu for Gjeld eller ooget andet, da skal de tale
dennom til for Laugmandeo og Laugrctlit, og lade Dom
gange ordentlig emellom di'nnom efler Lougen, og skulle
de ikke tage cller true dennom til rette udi nogen Maade.
Vi ville ogsaa lade det saaledis forordinere, at Kjöbmen-
dene udeo laog og ubillig Ophold mcd deris Sager hos
Dommeroe der paa Laodit ikke skal vorde opholdne,
efterdi deris Leilighed ikke er: nogen lang Proces, uden
deris Skade, der paa Landit at udlore. — 3. Fremdelis
skal forskrcfne Kjöbmeud holde voris Lensmand, som
Landit paa voro Vegne haver i Befaling, udi Agt, Re-
spekt og Ere, udi alle Sager der paa Landit foiefalde
kan, og udi Bud og Forbud vere bannom hörig, udi de
Sager som os alene vedkommer, og voris og Landsens
Gafn er anrörendis; saa vel som os forholde dennom
venligen og sagtmodeligeo med god Omgengelse emod
') De indklamrede Ord (indes hos M. Ket., men ikke i
Registranten.