Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (379,8 KB)
JPG (340,0 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Privilegicm paa Enehandel. 141
Landsens Indbyggere, geistlige og verdslige, saa at ingeu 1602.
med Billighed kan have sig over dennom at beklage. — 20. April.
4. Og eftersom hidindtil er af de fremmede udlendiske
Kjöbmend, som forskrefne Island beseiglet haver, fört der
til Landit [lamborger ÖI, Liineburgisk Öl, Lybsk (og)
Stralsunds öl, og anden Slags fremmít ÖI, som hver af
Kjöbmeudene efter sin Leilighed före vilde og af sted
kunde komme: da ville vi og hcrmed alvorligen for-
budit have, at aldelis intet fremmit eller udlendiske Öl
did til Landit af forskrefne Kjöbmend skal föris, men
alene Danst-öl, og skulle forskrefne Kjöbmend synderligt
got, velbrygget og velsmagendis Öl, foruden dct gemene
öl, did före, som saa vel bryggit og forvarit er, at det
Vinteren over ufordervit kan ligge, saa at fornemme og
rige Follc der paa Laudit, som formaar sligt öl at kjóbe
og betale, ikke noget skulle kunde i de maade fattis. —
Ikke heller skal det vere forskrefne de dauske Rjöbmend
udi for"e tre Steder forlövit, deris Kjöbsvende ndi
Hobelal der paa Landit at lacle blive om Vinteren, som
Indbyggerne med deris Vare kunde besöge og til Drik
eller unöttig Udgift foraarsage; men aleniste skal vere
dennom frit fore, at lade der blive udi Viuterleier en
cller to Tjenere i det höieste ved hver Hafn, deris Erinder
at udiette og noget ringe Gods at forhandle, saa at deris
Vinterleier er Landsens Indbyggere til Gafn og Forbedring,
og ikke udi nogen Maade til Skade.
5. Og eflerdi vi forfare, at tyve Hafner paa forskrefne
vort Land Island ere, som behóvis aarligen at beseglis,
da have vi naadigst samtökl Cdog efler forskrefne tre
Steders egen gode Tökke), at vore Llndersaate udi vor
Kjöbsted Rjöbcnhafn mue og skulle have disse efterskrefne
sex Uafner: 1, Griudvig; 2, Ribkvig; 3, Ilafneflord;
4, Dyreliord; 5. Iseflord; 6, Hopshus1. — De udaf
Malmö skulle besegle desse efterskrefne vij llafner: 1,
Revet; 2, Uolmen; 3, Gruudeíiord; 4, Stekkelsholm; 5,
') d. e. Hofsós.