Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (369,0 KB)
JPG (329,0 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


142 Pami/EGiDM paa Enehandeí..
1602. Partrisfiord; (5, Vonieflord; 7, Bergerfiord. — De udaf
20. April. Utisingör raue besegle disse efterskrefne vij Hafner: 1,
'^^Stapen; 2, lioder; 3, Rommervog; 4, Spokonefjelds-
hófde; 5, Akkeröenn1; 6, Röderfiord; 7, örebakke. —
Dersom det befindis fornöden at vere, at flere Hafner end
som disse foiskrefne xx Hafner, som uu ere forsagde,
skulle beseglis, da skal forskrefne tre Sleders Kjöbmend
forpligtet vere mere Hafner at besegle, eftersom de derom
af os bliver befalit og Laudsens Nötturftighed det ud-
krever. - 6. Dersom nogcn Kjöbinand döde, da skal del
vere hans efterladendis Uustru eller ogsáa hans Börns
Verge, paa Börneuis Vegne, frit fore, ved samme Haudel
at blive og at indlrede udi den afdöde Mands Sled, om
de saa formuendis ere, at de det lil Gafns gjöre kunde.
7 For denne Benaadiug skal forskrefne vore Under-
saate udi de forskrefne tre Steder vere forpligtig at give
lil os og Croneu af hver Hafn, som de aarligeu besöger,
sexten gamle Daler, og denuom aarligen fornöie vor Lens-
mand der sammesteds, inden de derfran Landit igjen segler,
og derpaa lage hans Bevis, saafremt det ikke skeer, de
da ikke denne vor Beuaading ville have foibiutt. — Og
skal denne vor Forordning, som vi nu her udi gjort
have, paagaa og begyndis, naar de Aaringer, som de
fremmede tydske Kjöbmend efier voris Brevis Indhold
have, ere forlöbne, og siden Aar frann Aar forfölgis af
forskrefue vore Ire Sleders Indhyggere, indtil niau skriver
1U14. Dog dersom midlerlid gjordis foruöden, denne
vor naadigsle Forordniug med fleru Artikle at forbedre,
eller ogsaa disse, som forskrevit staaer, at foraudre, da
ville vi sligt have os forbeholdit.
Thi forbjude vi alle, ehvo de helst ere cller vere
kunde, serdelis vor Befalingsmand paa fornefnle Island,
hans Fogilter, Laugmand og Laugrettismend, samt menige
Landsens lndbyggere der sammesteds, og alle andre, for-
skrefne vore tre Steders ludbyggere paa dette forskrefne
') d. e. Akreyri el. Akeröre = Eyjafjord.