Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (343,0 KB)
JPG (288,0 KB)
TXT (1,7 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Xll FORTALE.
Regel, stedse at give ordrel det som optagés, og ikke
ved Omskrivninger eller vilkaarh'g foretagne Forkort-
ninger eller Omsætninger at forsöge paa at gjengive
paa vor egen Maade det som vi vilde optage. Vi ind-
römme vel, al dette havde .givet en större Plads, og
kunde ogsaa uden Skade for Indholdel være skeet paa
mangfoldige Steder, men vi ansee Vigtigheden af den
Forvisning, at Udgiverne aldrig have .indladt sig her-
paa, og at man derfor stedse kan vide at have Ori-
ginalens Ord forsig uforandrede, for meget overveiende.
Med Hensyn lil Relskrivningen have vi, for at den ikke
skulde blive altfor broget, og lildeels, for dem som vi
fortrinsviis maatte lage Hensyn til, uforstaaelig, fulgt
den Regel, at lempe den saa nær den nu sædvanlige
som muligt, dog med Ribeholdelse af saavel Ordfói-
ningen, som alt hvad vi maalte ansee for virkelige
Former; hvorvidt vi heri maatte have trutFet det Rig-
tigc maae vi overlade til Kyndiges Bedömmelse. At
nogeu Vaklen i Skrivemaaden herved er fremkommen
er uundgaaeligt. Med Hensyn til Sproget have vi fulgt
den Regel, at optage Restemmelserne i Originalsproget,
dog er med Hensyn til de Anordninger, hvoraf en
oí'ficiel Oversæltelsc liaves, delte udtrykkeligen be-
mærket.
Sluttelig maae vi udtale vor 'forbindtlige Tak for
den store Forekonnncnhecl og velvillige Understöttelse,
hvormed Renyltelsen af det Materiale, som findes i de
offentlige Arehiver, saavel her som i Island, er bleven
os leltet af vedkommende Embedsmænd. Ved denne
Understöttelse har Samlingen vundet uendelig meget,
baade i Fuldstændighed og Nöiagtighed.
Kjöbenhavn, den 31. Marts 1853.
i'tlKiverue.