Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,1 KB)
JPG (330,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


148 FOROKDNING OM RETTENS PLEIE.
1607. Forordning om Rettens hnrtige Pleie ef'ter
^_^ Islands Lov. Khavn J4. April lfíO?. — Originai
i Sliftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være kund-
gjort paa Althinget 1607 og 1082; N. Reg. 3, 2b8 (Udtog);
M. Ket. II, 211-43.
Vi Clirislian den Fjerde &c. G. A. V., at efler*som
vi uaadigst ero komne udi Forfaring, hvorledis hvisTiet-
ter og tvistige Sager, det veru sig om Gaarde, TiiDe,
Egendom eller i andre Maader sig paa vort Land Islaud
emellom dess Indbyggere begiver, og der sammesleds til
Allhinget for Lougmanden louglig indstcfnis, formedelst
atskillige uendelige Domme, som altid til bedre Prof skal
hensluttis, eller anden ulouglig Middel emod al Billighed,
Ret og Gebyr, vore og Kronens Uudersolter der samme-
steds lil slörste Bekostning, Skadc og anden llleilighed,
udi lang Forhal og Vidtlöflighed slial geraade, og ikke
uden stor Besvering til Rettens Uddiag at skulle kunde
udföris, hvorudovcr de, som slig Bekostning og Uleilighed
for deris Armod ög andre Aarsagers Skyld ikke kunde
udstaa, tit og ofte skulle foraarsagis deris Ret at Iade
falde og eftergive. Da efterdi det os som en ehristen
og rctferdig öfrighed, der sine Undersaatters Nód og
Anliggende bör betimelig at afverie, eller og ved villig
Midde! forekomme, eigner og bör os derhen at beílilte,
at slig Uskikkelighed og utilbörlig Forhal og Vidtlöfiighed,
som af forberórte Aarsager udi indfaldendis Tretter voris
Undersotter med Tiden til 'slörste Skade og Fordcrf kunde
enístaa, maa aldelis blivc afsítaffit, ville vi hermed strengc-
ligcn og alvorligen Lougrnendene dcr paa for°' vort Land
Island, de som nu er eller her efter kommendis vorder,
have paalagt og befalet, at de endeligen her efler skulle
vere forteokt til udi hvis Sager, det vere sig om fiaarde,
Tuner, Grund og Egendom eller andre Treller for den-
nom Iougligen bliver indslefnet, cfter Vidnesbyrds grand-
givelig og flittig Forhör, tvistige Parterne med en endeíig,
billig og reiíerdig Dom og Sentenls efler Islands Loug
og Ret — og det foruden al Forhal, uendelige Domme