Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (392,4 KB)
JPG (324,6 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


\
14. April.
FORORDNING OM RETTENS PLEIE. 149
som til en bedre Prof henslntlis, og Opsettelser, som til 1607
dess slsal vere skeet — endeligen at slfille. Saa fremr
nogen af Loogmrndene der paa forn" vort Land Island
bcúodis, livis Sager lougligen for dennem bliver indstef-
nit, ved forbemeldte ubillig Middel at forhale, dedaikke
derfore ville tiltalis og strafös, som de der voris naadigst
udgangne Forordning og Wandat af Modtvillighed eller
anden lelferdig Aaisag cmod deris Eed og Pligt ikke have
villet agte eller ansee. Ilvor efler sig alle og hvcr kan
vide at retle og for Skade tage vare. Uivet paa vorl Slot
Kjöbenhafn den 14. Aprilis Anno 1607.
Forordning, at Klostre, Sysseler, Kronens 14. Apri).
Jorder o. s. v. skulle fæstes eller bortforpagtes
paa Livstid. Khavn 14. April 1607. — Norske
Reg. 3, 286; M. Ket. II, 239.
Vi Clirislian den Fjerde <S:c. G. A. V., at eftersom
vi utaf menige Indbyggere paa vort Land Island, deris
underdanigste Besveriuge og Angivende, naadigst komme
udi Forfaring, hvoiledis at naar nogen dennem stedcr og
fcster af voris tilforordncde Lensmend der sammesteds,
enten Kloster, Sysseler, Kronens Jorder eller Grunder,
da njude de dennem ikke lenger end udi den voris Be-
falingsmand hans Tid, som Landct haver udi Forsvar,
og naar nogen Forandring skeer paa Lensmand belagis
saadanne Jordcr voris Undersaatter igjen og paa ny igjen
forfeslis til andre, de fattige Folk ikke til ringe Besve-
ring; hvorover sig og hender og tildragcr, at Jordene
gauske forfalde og blivc öde. Da efterdi vi uaadigst
kunde betenke og os til sínde före, saadan idclige
Forandringer at vere Landit og des Indbyggcre til
Skade, villc vi hermed naadigst havc forordnit, at hvis
Kloster, Sysseler, Kronens Jorder og Grunder, som af
voris tilforordnede Befalingsmaud der sammesleds efter
denne Dag borlfestis, skullc udi deris Lifslid, som den-
uem begjere, forfestis. De som og allerede haver nogen