Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (432,8 KB)
JPG (335,1 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


150 FORORDNING OM BORTFÆSTELSER.
Kroncns Sysseler, Kloster eller Jorder udi Feste, skulle den-
nem (saa frerat 'de efter islandske Long ellers findis saa
vederheftig, som det sig bör) muebeholde udi derisLifslid
og saa lenge de lever. Dog skulle de vere forpligt at
holde fornefate Sysseler, Kloster og Grunder med Bygning
og udi andre Maade paa deris egen Omkostning ved god Hefd
og Magt, og vere \oris tilforordnede Lensmand dersamme-
steds hörig og lydig, og udi rette og belimelig Tid deraf
yde og udgive den sedvanlige Rettighed og Afgift, os
og Norgis Rrone bör, saa fremt de ikke hvis Forskrif-
ning de derpaa kunde have vilie have forbrudt; dog
ville vi os herudinden naadigst have forbeholdit udi Frem-
tiden at remedere og forandre, eftersom vi naadigst kunde
betragte at vere Landet og des Indbyggere gafnligt —
Thi forbjude vi vore Fougitter, Embidsmend og alle andre,
fornefute vore Undersaatler paa fornefnte vort Land Js-
land heremod, som forskrevit staaer, at hiudre eller udi
nogeu Maade Forfang at gjöre, under vor Hyllist og
Naade. Givet paa vort Slot Kjöbenhafn den 14. Aprilis,
Anno 1607.
2. Juii. Kirkeordinants for Norge. Khavn 2. Juli
160T. — Denne Ordinants er indfört i Island ved For. 29.
Növ. 1622. — Trykt i Kjöbenhavn 1607. 4. — Biskop Odd
Einarssons islandske Oversættelse trykt paa Holum 1635. 8.
— Uddrag.
Vi Christian deu Fjerde &c. helse eder alle, vore Ri-
gens Undersaate, baade geisllige og verdslige, som bygge »
og boe over alt vort Rige Norge, kjerligen med Gud og .
vor Naade. Vider, at os elskelige hcderlige og höilerde
Mend, Superintendenterne, saavel som og mange andre '¦>
frorame Folk, udi vort Rige Norge boendis, udi disse for-
ledene Aare paa adskilligc Tider, naar vi der udi Riget
haver verit tilstede, underdanigst for os haver klagel, at
de ikke uden stor Besvering kunde rettedennem efler den
danske Ordinants, som om Religionen og Kirketjeni-
sten er udgangen, for Rigernis Ulighcd Skyld, at baade