Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (425,0 KB)
JPG (340,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


*
KlRKEORDINAHTS FOR NORGE. 151
Kirkcrne og Menighcden i Norge ere saare langt fra liver 1607.
andre liggendis, og en Part Rirker, sora af en Prest skal 2. Juli.
beljenis, ere med store Fjorder og den salte Sö adskilde,
saa dennem ikke fölger de Vilkor som udi vort Rige
Danmark er.-------Vi forfare ogsaa, at salig og höiloflig
Ihukommelse, Konning Chrislian den Tredie, vorelskelige
kjere Her Faderfader, haver udi den danske Ordinants
lovit Norgis Rigis Indbyggere, at de med en serdelisKirke-
Ordinanls, som dennem kunde vere tjenlig, skulle blive
forsjunit, hvilkit dog indlil denne Tid ikke er skced.
Da paa det intet motte efterladis af alt det, som \ore
kjere tro Undersaate udi Norgis Rigc kunde komme til
Gafn og Gode, have vi befalit os elskelige, liederlige og
höilcrde Mend, Superintendenlerne udi for°e vort Rige
Norge, at forsamle dennem údi vor Kjöbstad Bergen, og
der samtligen forfattc en Kirkeordinanis, som Kirkerne
der udi Riget kunde havé at bruge, .og sig efter at rette;
hvilkct de og med al Flid og Vindskibelighed have eflcr-
kommit, og dcrcs Arbed og forfattedc Concept os uuder-
danigste tilstillet, og have vi os for. alting beflitct, saa
meget mueligt vor og sig skikke kunde, at blive ved
den danskc Ordinantsis baade Ord og Mening. Men udi
de Stykkcr, som roan íoi" danske Ordinanls jkke baver
kundet fölge, der have vi indfört adskiliige Arlikle, saa-
vidt os sjuntis at kunde skee med god Skjel. Uvilket
Arbed, för det eudeligen er bleven iorfcrdiget, er det
efter vor naadigstc Befaling egemmelseet og overveiet af
hederlige og höilerde Mend, Profcssorerne udi vort Univer-
sitet i Kjöbenhafn, hvilke og deris llcning, oghvisdennem
sjuntis fornöden at vere, underdanigst have erindrit og
tilkjcnde givit-------— Givit paa vort Slot Kjöbenhafn,
den 2. dag Ju'.ii, Anno 1607.
I. om Lerdommen.
II. Cercmonier og udvortis Kirketjeniste. — 4, om
Hellige Dagis Hold (næstenordret ogganske af sammelndhold
som det meddelte Uddrag af Christian den Tredies Ordinants
2. Sept. 1537).— — 8, Hvorledis man skal samle Folk udi