Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (441,9 KB)
JPG (339,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


152 KlRKEORBINANTS FOR NORGE.
1607. Egteskab. — — Ingen Trolovelse skal efter denne Dag
1. Juli. sUee, uden at Sognepresten, som i det Sogen er Paslor,
er personligen tilstede, eller og Capellanen, med Sogne-
presléns Villic og Vidskab, dog skal han see sig vel fore,
at han ikke befatter sig med andre at trolove tilsammen,
end hans egne Sognefolk, og de som han vel kjender, og
haver sandru Kundskab og Vidnisbyrd om; disligeste at
han ikke trobinder nogle sammen udi de forbudne Led,
thi efter denne Dag skal intet Egteskab tilstedis udi det
tredie Led, paa det der maa holdis den Höviskhed og
naturlig Blusomhed til Slegten, som af christelige For-
fædre haver verit lier til Dags holdit. — Dersom de end
have indlagt sig med hverandre, som disver alt for ofte
skeer, udi den Mening de siden ville boe tilsammen, da
skal det med stor Alvorlighed strafös, og af vore Lens-
mend ingenlunde dispenseris, eller for Pendinge tilstedis,
at de skulle vere sammen med mindre end de blive viede
sammen. — Skal han ikkebefatle sig med nogen Trolovelse
at gjörc uden (Festekvindens eller Festemöens) Qvindfol-
kens Laugvergis Vidskab og Samtykke, thi lönlige Tro-
lovelser, og de som skeer foruden deris Vilge, hvilke de
¦ ere undergifne og ere Lydighed pligtige, bórinlet at gjelde,
om de have der lovlige Aarsage til.-------Odi Brudvielse
skal Sognepresten aldelis rette sig efter Allerbogen, og
jo ikke samle nogen offentlig udi Kirken med mindieend
deris Egleskab, som de agtit at indgaa, er tilforn tre
Gange forkyndit for Menigheden, og de udi saa Maade
med en almindelig Bön haver ladit sig hjelpe hos Gud.
—-------Alt andit om Egieskab hör verdslig öfrighed
til, og vi derfore ville have voie Embilsmend alvorligen
befalit, atde have Indseende: atHoffer(lighed,Overflödighed
og Guds Gavers utilbörlige Misbrug maa straffis og af-
skaffis; findis og nogen at komme drukkcn og galne til
Kirken, Söndag ellcr Mondag (som hertil ofte skeet er),
den skal straffis som tilbörligt er.-------
9. Hvorledis Kirhens Tjenere skulle tilskikkis. Fordi
Preste-Ordning er inlet andet (0. s. v. som i Chr. m-