Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,0 KB)
JPG (341,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


154 KlRXEORDITUOTS FOR NoRGE
1607. saabegjerer, lindis da sliikkelig udi Lerdora og Lefnit, da
2. Juli. skal Superinlendenten ordinere hannem cg forskrive han-
nem til Lensmanden over samme Sted, at han hannem
annammer og stadfester paa vore Vcgne. — Men hvor
som nogen Riddermandsmand, eller nogen udi Capilelerne
have jus patronatus til nogen Kirke, da raaa de selv ud-
vele og med HerritsprovistensRaad tilskikke en lerd Mand
lil en Sogneprest til samme Kirke, dog at samme Person
skal först forskrivis til Superintendenten og af hanncm
examineris og overhöris, om han er lerd og god for en
Sogncprest, förend han bliver inset i samme Sogen. —
— — Naar Sognemcndene ikke giver loulige Kald inden
to Maaneder efter den forrige Prestis Död, da skal vor Em-
bitsmand, som paa vore Vegne raader for Kiiken, forstille
Bispen en Person til Kaldit, og efler Bispen haver hannem
kjend duelig og ordinerit, skal forskrefne vor Embitsmand
give hannem CoIIats paa forskrefne Kald, hvilken Person
Menighcden siden skal bcholde. — Og paa det ingen skal
komme paa Predikstolen med nogen vrang Lerdom, da
skal ingen Persone, som vil söge Tjeniste udi Norge,
predike udi nogen Stift, förend han haver först angivit
sig hos Bispen der i Stiftit, og af hannem er overhört,
og haver Vidnisbyrd om sin Lerdom og Religion —
Ingen Prest, om han endskönt ergammel ogbedagit,
maa tillokke Bönderne at kalde hans Sön til preslelige
Beslilling, og i saa Maade drage Bönderne fra denne for-
benefnde Frihed og rette Kald, og gjöre det hellige Prcdikc-
Embede til Arvegods, men dersom han befinder sig saa
svag og vanmegtig, at hau ikke leuger kan forestaa sit
Kald rettelige, og han víldet velvillig afstaa, og sit Kalds*
bref og Collats fra sig antvorde, da maa Sognemendene
kalde en anden duelig Mand udi hans Sted, hvad heller
han er hans Sön eller ikke, dersom han ellers er udi
Lerdom og Lefnit nstraffelig. — Ikke maa heller vore
Befalningsmend for Stiftcrne for Gunst eller Gave, Vild
eller Vcnskab, imod vor Oidiuantsis Ljudelse stadfeste
nogeii til Sogneprest, udeu hau tilforn er examinerit og