Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (399,8 KB)
JPG (343,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS FOR NORGE. 155
overhört af Superiotendenten, om han er lerd og skikkelig 1607.
for en Sognepresl, og ei heller maa tage Pendinge for 2. Juli.
samme Conflrmats, som skedei gammel Tid, megit minder
maa eller skulle Superinlendenierne for Gunst ellerGave,
Vild eller Venskab, forhiudre nogle til at blive Sogne-
prestcr, om de af forskrcfne sju Mend der i Sognit, med
Herritsprovistens Raad, ere der til udvalde, og ere lcrde
og duelige til Sogneprcster.-------—
Vi have og for got ansect, at ingen efter denne Dag
skal maa ordineris eller vies til Presler, med mindre de
have eller ere beskedne til nogen visse Kald, uden nogen
anden synderlig Leilighed kuude forfalde, at vi det meste
mueligt er maa blive med deris Overlöben forskonit, og
Bisperne ogsaa maa havc disbedre Rolighcd. — Naar nogen
ordineris, da maa det ingcnlrdis lilstedis, at han oplegger
den Dag eller strax derefter nogen Tönder öl, bjuder
Gester og holdcr nogen slig Panket, udi Drukkenskab og
Overflödighed, thi saadant er mere at fortörne og vanœre
Gud, end at takke og ære haunem for sin naadige For-
fremmelse. — Hver Sogucprcst i Kjöbsteder og paa Lands-
byen skal vare sine Sognc, og inlet befatte dennem med
dcn Sogen en anden er til set, enten at gjórc Kirketjeniste
med Prediken, Lig at begrave, eller udi andre Maade,
uden det skeer med Sogneprestcns Tilladclse ellcr Bispens
Befaling. Findis nogen dcr imod at gjöre, da skal han
straffis derfor af Herskabit, cftcr Dom og Ret. lkke skulle
hellcr nogcn Prcst, Capellan eller Sognedegen tilslcdis at
forreise hcden fra sine Sogncr udi nogen fremmedeStift,
uden de have Provislens skrifllige Bevilling derpaa, som
formelder om deris Erende, at de ikkc Ministerio til For-
agt skulde holdis for nogcn lctfcrdíg Landstrygcre, og saa
(maaskee) udi frcmmcde Sfeder fra deris Tjcnisle forhin-
dris, men dcrsom hau vil forreise udeo Rigit, da skal
han have Bispcns Tilladclse dertil. — Der skal Eden,
den han skal gjöre, saa ljudc og ei anderlcdis: «Jeg N.
udvalde Sogncprest til dcn Kirke N. lover min naadige
Herre Konning Troskab, at jeg vil forfrcmme det hans