Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,4 KB)
JPG (330,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


156 KlRKEORDINANTS FOR NORGE.
iG07. kongeligc Majestat ban vere til Ære, Lydelse og Fred.
2. Juli. Ogsaa lover jeg, at jeg vil verc flilig udí mit Embede
der mig befalis, saa leuge som jeg bliver der ved, der-
som jeg eoteu uíbrseendis eller af mennisklige Skröbclighed
nogit forsömmer, da forlad mig dct Gud, ved sin Sön
vor Herre Jcsum Christum, men heriniod vil jcg af ret
Foragt intet gjöre, saa sandelige hjclpe mig Gud med
sit hellige Evangelio». — Der skal da vor Lensmand
strax som han komrner tagc blidelige emod hannem, og
forsende hannera saa med Skrivelse bort til den Sogn
han er kallit til, at han ei skal besveris med langTering,
og Kirken ei hcllcr alt for lenge ombcre Sogneprest og
sinc Sjelsörger paa Guds Vegnc, hvilkit ei kan vere for-
udcn F'are, fordi Kirken, som saa udskikker samrae Person
til Superattendenten og Lensmaoden, skal staa hans billige
Tering. — Iltke, skal heller vor Lensmand tage nogit af
hannem, at vore Lensmcnd ei ladc sig bcfinde udi slig
Dristighed den vi Supcrattcndenten formene (det nærmest
fölgende soni i Chr. III" Ordinants ovenf. S. 47). — Men
dcrsom Skriveren, dcr Breven skriver, skal nogit givis
for hans Arbede, som dog er föie, det vere en Ualer
for en Ære Skjld, den maa samme udvalde Sogncprest
give Lensmandcns Skrivere, hvilken han selv skal betale,
menKirken, sora hannem udsender, skal staa hans billige
Kost og Tering. — Naar han skal ordineris, da skal Su-
peratlcndenten tage hannem ind i Kirkeit der udi Byen
som han boer, eller andensleds udi Stiftit, hvor han vi-
sitercr, og for Alterit bcfale hannera sit Embede med
saadan Fadson og Skik: —
Siden skal Superattendenten med sit beseglcde Brcf
forskikke hannem til Provisten, og tale hans Beste hos
hanncm, saavcl som hos de andre Prester, om dcr er
nogle flere i samme By, som han er forordinerit til at
vere Sogneprest. — Naar vor Lensmand haver siden nogit
Erinde did hen (ellers gjöris det ikke Bchof at han far
did eniste for den Sags Skyld), da skal han paa Kougens
Vegne give Folkit i sarame Sted Befaling, at de skulle