Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,3 KB)
JPG (333,0 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS FOR NORGE. Í57
vide forskrefnePreslisbeste og give hannem paa sin Tid hvad 1607.
hanuem tilfalder, og sige dennem det haardeligcn til, at 2. Juli.
hau paa Kongcns Vegne vil straflfe over de Ulydige.-------
De Sogneprester, som ere nu saaledis forordinerede til
aandelige Tjeuiste, at predike Evangelium, mue saa lenge
agtis og kaldis det de ere, som de blive varagligc udi
den relsiudige Lerdom, gode Seder og et erligt Lcfuil,
at de ikke bevarc sig med limelig Ilandel, som dem og
deris Embede ikke vedkommer. Men dersom de begyude
at blivc andre end de vare og end dem bör at vere, og
ci raade Bod paa, naar de ere paaminte, da maa de vel
efter Superintendenten og Provistens Skjön af Herskabit
settis til Relte, ja afsellis, og regnis for uordincrede,
ligesom andet Almuesfolk. - Sognepreslerne skulle al-
mindelig alle enlen leve kyskelige udi Ueeulivedhed, hvilke
det er givit, eller tage sig erlige uberögtede Hustruer.
Vi forfare og livorledis en Part af Presterne ere alt
for megit tilböilig til Klammer og Trelle, saa at den ene
Klammeii ikke haver Ende, för end et andit hyt er for-
haandcn, og de uuderstaa sig self at skrive Stefninger,
Prof og andre Breve udi verdslige Sager, som dennem
ikke burde at befatte sig metl, men blive rolig uuder
dcris öfrigheds Beskermclse, Ihi ville vi ingeulunde latle
det blive uslraffit, om her efter nogen Prestmand med
saadanne Skrifter Iader sig befinde, men han skal derfor
af Leusmanden og Bispen settis til rette en og audeu
sinde, eller og naar ingcn anden Gode vil hjelpe', da som
eu urolig, ufridferdig og ulydig, aldelis afscttis, og fra
sit Rald forvisis, og <?i sideu Ictteligen til uogit andit
igjen tilbelrois.
i Skulle Prester og Degne nyde samme Privilegier,
som de hafde udi Bispernis Tid, og ikke ydermere be-
svergis dermcd af os, end de tilforne vare besvergit af
Bisperne, dog ville vi have eu ehristelige Tilsjun, at de
blive forskonit efter Leiligheden, og hvis ny Besvering
som Bisperne have paalagt, og vi have aflagt, skal blive
t eí'ler deuue Dag, Og dem ikke.mere paaleggis.