Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,1 KB)
JPG (329,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


158 KlRKEORDINANTS FOR NORGE.
1607. Hvo som haver nogen Preslmand eller Degen til at
2. Juli. tale for nogen geistlig Sag, da skal han tale hannem til ,
for Herritsprovisten, eller Superattendenten, udi vorStift-
Lensmands Nerverelse, udi hvilken Stift det er, som hver
haver Refaling over, kunde de der ikke forligis, eller
der atskillis med Rette, da maa de stefne dem ind for
os self. Er det for Gjeld eller anden slig Sag, en Bonde
tíaver nogen Prest til at tale med Rette, da skal han tale
hannem til for Herritsprovisten, i hvilkit Herrit han boen-
dis er, og Herritsprovisten skal vere pliglig til strax at
hjelpe Bonden saa megit som ret er, over samme Prest-
mand, saa fremt som Presten ikke vil lade sig af Bonden
fordele til Tinge; men er det for anden verdslig Sager,
som om Jord, Ager ellcr Eng, da skal han tale hannem
til for Laugretlit og Laugtingit, og dersom Presten tager
Forsömmelse for, og ikke tilsiger den, som Stiftit paa
vore Vegne i Befaling haver, naar han stcfuis eller til-
talis for Laugrettit, eller til Laugtingit, og da mister
nogen Jord eller Eiendom for sin Forsömmelse Skyld, da
skal Presten og Degnen slaa os til rette derfore.
Om Ophold og Forsjun til Guds Ords Tjenere.-------
— skal ingen Sogneprest have flere Kirker, end hau til
Gafns med Prediken og Sakramenternis Lddelclse kan vel
forestaa, og med sin Degen lere Börnelerdommen, og be-
söge dennem udi sin Tid, og at lere dennem efter Ordi-
nantsen, som Superintendenten og Provisten udi sammc
Herrit hannem forskrivendis vorder. — Det er efterGuds
Loug, og saa den gamle norske Kirkeloug, som kallis
Kristenretten, rct og billig, at hver Mand skal gjöre og
give Tiende af alt sin Korused, hvad det heder eller vere
kan, og al anden retfangen AuQ, en siude om hvert Aar,
og dennc Tiende skal gjöris og givis i det Sogen som
Jorden ligger, og af deri Mand, som bocr paa samme
Jord, eller Jorden bruger. hvad heller han er Borger,
Boude, Pebersvend, Husmand eller Tjenislefolk, at Sogne-
presten deraf bekommer sin Part. — Men udi de Egner
og Steder, sora ikke saa ruudelige saaisKoru som anden-