Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (392,7 KB)
JPG (336,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEOKDIlUNTS FOE NORGE 159
steds, der skulle de give Smör, Fisk og andit, som de 1607.
pleier at tiende, og give efter gammel Sedvane.-------— 2. Juli.
skulle og vore Lensmend af alle vore og Kronens Slotte
og Gaarde give Tiende, paa det andre maa tage der af
god Exempel. — Item maa ogsaa Landspresterne have
Offer paa de tre Höifester: Jul, Paaske og Pindsdag,
strax efter Prediken, og hver at offre hannem efter sin
Efne og gode Villie hvad hannem sjunis, og Gud skjuder
hannem i siude.------- For Brudevielse eller Pusefæ skal
givis Presten 6 Skilling, for Indgang skal hver Qvinde
give Presten 4 Skilling, udi Jordeferd slial givis Presten
for hver Bonde eller Hustru, naar de jordis, eu Mark,
men for Tjenslefolk og Börn skal intet givis.
De som behöve Piestens Tjeniste (de som ere langt
fra hans Vaaning boendis, og farligt er at reise), skulle
komme hannem til Hjelp med god Fordringskab til Lands
eller Vands, at han kan fremkomme, efter som Landsens
Leilighed er. — Skal og hver Sogneprest beholde sin
Prestegaard med al sin Rettighed og retle Tilliggelse,
som der af Arilds tid tilliggit haver, og hvis der med Uret
frakommit er, uden Dom og Ret, det skal komme dertil
igjen med Rette. — — — Alle Inventaria, som bór at
vere hos Prestcgaarde, de skulle dertil blive, og ikke for
Pendinge eller anden Vare forvexlis, naar Forandring
skeer. —-------Der skulle og skikkis to Kirkeverger udi
hvert Sogen, som skulle raade for Rirkcns Reute, og den
anvende Kirkeu til beste, og dermed bygge og forbedre
Rirken, dog dersom Rirkens Rente ikke kan tilstrekke,
da skulle alle Sognemendene opbygge Sognekirken, og
Kirkegaardsmuren, og det fuldkomme inden Aar og Dag,
naar dennem er tilsagt, hvis Stykke eller Tilfang som
enhver skal före der til, hvis da ikke i Tide fremkommer,
den tiltalis og böde derfor, og endda fremfóre enhver
hvad hannem er forlagt. — Ingen maa opbryde Rirkens
Gulf, enten udi Rjöbstederne eller þaa Landsbyen til
nogeu Begravelse, föreud Kirkevergerne er derom tilspurt,
og denuem givis hvad Kirken skal have derfor til Byg-