Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (398,3 KB)
JPG (326,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


160 KlRKEOKDINANTS FOR NORGE.
1G07. ningshjelp af den Dödes Arvinger, eller faar Visning og
2. Juli. Loven derfor, hvilkit Kirkevergerne siden skal före til
"" ' got Regenskab.
Efter Guds Forordning og hellige Mcnniskers Skik
skal og vere höiligen forbödet, at ingen skal udi Kirken
eller paa Kirkegaardeji utilbörligco tiltale, true eller slae
hverandre, eller af Drukkeuskab slide sig, eller nogit
andit saadant, hvilket ikke sömruer udi den Sted Guds-
tjeniste skal skee, de saadant gjöre skulle straffis som
tilbörligt er, derfor er og vor Vilie og Befaling, at
Kirkcfred og Kirkegaardsfred skulle forfölgis og straffis
ligesom Tiogíred. De som ikke holde 'helligt alle Söu-
dage og andre höitidelige Dage, som ere bcrammede og
budene udi vor Ordioants, og fiudis derimod at gjöre,
enten med Egt cller Arbede, da skal hver straffis ligesom
for Uellebröde efter Longen, som er tre Maik. — — —
Om Kirktrnis og Prestcbolens Jorder og Inventario.
— Der bör at findis hos Domkirken, og paa kongelige
Majestats Huse og Gaarde, visse og klare Regislere, hvad
euhver Kirke haver for Jorder, og Landskyld deraf aar-
ligen at opbere, disligest ogsaa hvad til Prcstens Under-
holdning af gammilt fo.rordnil er, paa det at uaar der
kommcr Trctte paa, hvilket Kirkens eller Prestens er
ioed Rette, man da kan have disse Rcgisters Böger ved
Ilaanden, at give Enhver deraf rigtig beskrevit hvorledis
derom findis iudtegnit, thi Jordlreite hörer ind for Laug-
relten. — Saa sees og for gafnligt, at hver Kirke haver
sin Bog, som kallis eo Kirkeslol, udi hvilken kao lilar-
ligen antegnis Kirkens Jorder eller aarlig Opbörsel. Item
hindis Ornamenta, og Kirkeverger, som livert Aar haver
saadaut at opbere og före til Regeuskab, saa og deo
Lignelse som hvert Aar skeer, med. Indlegt og Udgift,
at Kirkens Forsvar og Öfrighed maa vide, hvor Kirkeo
skal sóge eller kreve sine Pendiuge eller Gods, dog saa-
danl ogsaa sidcu sögis for Laugreiten, efter den Bcvis-
oiog, som af forskrefne Register og Böger blive udskrefue,
og derefter beseiglede. — Ligesaa skal og vere om Kir-