Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,3 KB)
JPG (327,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS FOR NORGE. 161
kcns Inventario, paa det saadant Svig og Underfundighed, 1607.
som tilforn formeldt er, ikke ske skal: saa at af voris 2. Juli.
Lensmend og Superinteodent alle Kirkens Inventaria ílite-
ligcn randsagis, og udi visse Böger opskrivis, og enhver
under alvorlig Straf, at gjöre og bekomme övad ret er,
uforsömmeligen tilholdis.
Predikere og Sogneprester de skulle ingen Kjöbmand-
skab bruge, uden med hvis hjemme hos dem self aflis,
og hvis dennem udi aarlig Rente tilfalder, meget mindre
skulle de holde ölsal, Krug eller Drankerhus, og altid
skulle de gaa udi retle Prestekledei', som kan sömme en
Guds Ords Tjenére, og det samme ville vi have sagt
ogsaa om Superintendenter og Predikere udi Kjöbstederne,
og alle som tjené baade Kirkerne og Skolerne, med deris
Hustruer, Börn og Folk.
Ingen skal tage sig nogeu Lands-Sogen til, uden han
bliver louglige kallit dertil, vi ville og, at hvilke Sogne
af Arilds tid haver liggit til Caunikedomme, skulle der
til blive, med deris Friheder.
Naar Lands-Presterne döer, da skal deris efterleven-
dis Enker udi Sognit med sine Böru opholdis it heelt
Aar1 efter Prestens Död, fra den Aarsdag paa hvilken
han döde og til Aarsdagen igjen dernest efter, ,at hun
dis ímellem bekvemmeligen kuude blive forseet; dette
Aar, som er hindis annus gratiæ, maa hun opbere al
Renten, inden og uden Kiiken, visse og uvisse, lönne
og kostholde sig en Capellan, — hvad heller hendis
salige Mand hafde en Medljenere, eller Superintendenten
heude med en Capellan behjelpcudis vorder — efter
Provistens og tvende ueste boendis Sognepresters Sigclse,
uberegnil hvis han udi siu Lifstid af Reulen sclf for-
tjent hafde, thi hvis mcd Arbede og L'mage fortjenis
regnis ikke for Benaadiug, men dersom nogen dis imel-
lem bliver lougligeu kaldit til sammc Sogcn, Sogneprest
at vere, da skal hau ikke dismindre tjene deu Danne-
') Anordn. 3. Mai 1650.
/. B 11