Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (393,3 KB)
JPG (324,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


162 KlRKEORDINANTS FOR NORGE.
1607. kvinde for en Capellan indtil Aarsdagen, hnn tager dis
2. Juli. imellem Renten og han lader sig (som forberört er) nöie
"'med hvis Provistcn og tvende hederlige Prestmend den-
nem uden Vild og Venskab imellem sigendis vorder; der-
som han er gift og derfor gafuligst kunde holde sin egen
Kost, skal hannem iodrörnmis en Stuve og anden Plats
efter Leiligheden, og hun giver hannem nogit vist for
Kost og Lön , indlil hindis Aar er omgangen, eftersom
Dannemend sjunis ligeligstog rettist at vere; naar det Aar
er ude, skal hun vige af Prestegaarden, om Sognepresten
vil (vere) strenge. Dersom det sjunis den efler kommer
nogit svart eller besvcrligt at vere, saa tenke sig det at
faa igjen udi sin Efterleverske, alt hvis hannem her udi
affalder.-------—
Om Capellaners Kald. — Saa lenge som en Sogne-
prest self cr ung og karsk, skal ellor maa han ei med
god Samvittighed skjude Arbedit af sig, og paa en aoden
fatlig Mand, hvilken han kan give en ringe Ting for al
Tjeneslen og Umagen, og han self lever udi örkclös-
hed og Vellyst, og optager dog al Renten, thi dersom
de ville paa skjude, nt deris Gjcld cr saa vidt begrebit
eller deris Annexer erc saa.mange, at de ikke ene kan
det bestyre, da ville vi give vor Befaling, at hvad som
er formegit for en, skal skiftis imellem tvende, saa at
de hvcr kunde have en skikkelig Underholding, og Sogne-
folkit ikke misler deris Saligheds Undervisning og Sjele-
sorg. — Saa skal ikke heller tilstedis, at de Sogneprester
som have Capellancr skulle beholde Capellanen hos sig
om nogen Söndag eller hellige Dage, og udi saa Maade
forsömme de annexcrede Kirkers Undcrvisning, hvo det
befindis uden drabelige Aarsage at gjöre, straffis derfor
som ved bör. —--------Ikke heller maa nogen Prest
tilstedis, at kalde sin egen Sön til Capellan, heller nogen
fremmede, som han aglcr at give sin Datter, og udi saa
maade fradrage Sognemendene fra deris rette Kalds-
Frihed; men naar han vorder saa gammel og skröbelig
(hvilkit en Part hertil svigagteligen have forvend), at