Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (408,5 KB)
JPG (337,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


164 KlRKEORDINANTS FOR ,NORGE.
1607. sit Sognefolk, og ikke kunde gjöre dennem den Tjeniste
2. Juli. som hannem burde, og Bispen hafde bannem tilforn
herom paamint, at han skulle skaffe Tjenestén ret for-
sörgit, enten ved sig self ellér ved en Capellan, og han
det ikke haver villit gjöre, thi da bör hauncm enfen at
holde en Dannemand til Capellan, eller og miste Gjeldit.
— Men ellers bör det at vere hannem frit fore, at kalde
sig til Medhjelpere deu han self sjunis han helst ville
have udi claglig Omgengelso og ved sit Bord, dog for-
uden al Slegtelags eller foiventendis Svogerskafs Under-
fundighcd, thi dersom mnn nödde nogen Sogneprest til
at annamme nogen Capellan, da kunde baade Sogne-
presten fortryde derpaa og leve saa hen udi Ilad og
Avind, og Capellaneu kunde blive traalsig og hofferdig,
og foragte dcn gamle, pralendis derpaa, at han var til
hannem skikkit af Bispen. Det er ogsaa paa begge Sider
tilbórligt og christeligt, baade at Sognepresten holder
sin Capellan, ikke sora en Tjenistedreng cller som en
Plpgkarl, men som en Guds Tjeuere og Medbroder udi
Cuds Ord, at ære og forfrcmme, og derfor at forskaffe
hannem uden Knur, Skendsord og anden Ulempe en nöd-
törflig og lidelig Underholdning, med Mad, öl, Stuve,
Seng, Varme, Ljus, Klædetvct og andit, saa og god
Fordringskab, naar han paa Sogneprestens og sit Embils
Vegne til Lands eller Vands skal forreise. — Dernest
ogsaa at Capellanen sig ogsaa imod Sognepresten, som
mod sin Fader og Husbondc, Ulbörligep med al Lydig-
hcd, Ydmyghed og Fl.ilighed, Tugtighed.og Troskab for-
holdcr, foruden al Modvillighed imod Sognepresten, hans
Ilustru eller Folk, hvor anderledis bliver befundet hos
nogen Sogneprest og Capellan, skulle de derom paa
mindis, setlis tilrelte og straffls efter Sagsens Leilighed.
— Capellanen maa ikke gifte sig ind udir Sogneprestens
IIus, sin Pastor og Madfader uafvidendis, thi saadant
ville give allerförste Besvering og ond Forligelse.
10. Hvorledis de Forherdede skulle bandsettis. — —
11. Hvorledis man skal besbge de Vanfóréog Fattige.