Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (436,5 KB)
JPG (332,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlRKEORDINANTS FOR NOKGE. 165
12. Hvorledis Presten skal vere hos dennem, som for 1607.
deris Misgjerninger skulle aflivis. — — — • 2. Juli.
13. Hvorledis man skal jorde Lig. — — — Alle
Criristnc skulle begravis udi Kirkegnard cller Kirke, dog
med Kirkens Formcuds Loug eller Vidskab. — Og skal Lig
mcd allerförsle Leilighcd föris til Gravested, og i det
állerseniste iuden femte Dag. — IKke maa heller nogen
begravis udeu Kirkegaarden, som i Kirkegaard bör at
ligge, med miudre end det skeer af Nöd og Trang. —
Om Hogen haver Lig at fore fra sig, og ei haver hjemme
Hjelp dertil, da skal hau tilkalde sine Naboer, saa mange
som han behöver, de skulle vere pligtige til at komme
hannem til Hjelp eller böde derfore. — Haver og uogen
Lig og kan det ei bortföre for Sö, Cföre eller Fjeld, da
skal hau ei lade Liget ligge paa Jorden, mcu före det i
et Hus og opseltc det, indtil saa lenge Före bliver. —
F.nd om Lig íindis at ligge udi Skov, Jlark eller Vand,
da skal den som nesl boer, naar det bliver hannem til-
kjendegivct, bevogte det og flytle det til den neste lig-
gendis Kirkegaard, og kreýc Hjelp af Naboer som for
benefnt er; hver den som findis uvillig skal straffis der-
fore og böde imod Öfrigheden.-------
III. Om Börneskoler. — —
IV. Om Hospitaler og de Fattige. — —
V. Om Superintendenterne og Provister deris Med-
hjelpere. ¦— Superintendenter, som skulle holde denne
Reformats udi Kirken ved Magt, skulle — — have til
Medhjelpere en Provist udi hvert Herrit. — Og efterdi
Superintendenterne, som skulle vere de rette Bisper og
Erkebispcr udi Kirkerne, kaldis nu ikke til nogea örke-
loshed, som saadanne pleie at vere, men til stort Arbede,
hvilkit vi af Guds Naade vel kjende kunde, at de paa
Latiue skulle tractere og lere andre den hellige Skrift,
predike Guds Ord for Follut, ikke aleniste hjemme i
Byen, der som de boe, men ogsaa over den hele Stift,
hvor som helst de komme, de skulle holde vore Under-
saatte til at vere fredsommelig og lydagtig, med den