Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (396,0 KB)
JPG (343,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


166 KlRKEORDINANTS FOR NORGE.
1607. Undervisning de skulle udi deris Prediken gjöre om
2. Juli. Herskab og Lydighed som man dem er pligtig, de skolle
legge Vind paa, at Predikerne maa alle retsindelig og
endregtelig lere Christi hellige Evangelium og andit der
bör at fölge med, og at Sognepresler med deris Hussinde
maa íöre et hövisk Lefnit. — — Superinteudenterne
skulle og tage alle de Sager til sig, som Samvitlighederne
ere anrörendis, om hvilke man spörger Raad af Guds
Ord, naar enlen vi, eller nogle af voris skrive dem til,
eller og nogit saadant bliver dem ellers forelagt udi
Stiftit, saa skulle de paa det allerflitigste de kunde af
Skriften svare der til, af den Naade dem er given, be-
spörge sig med nogle de andre Superintendenter, eller,
noglc af de forstandigste Predikere, at de kunde svare
det vist og fast er. De skulle ikke holde sig til at
dömme udi nogle verdslige Sagcr, uden de kaldis af os,
eller bliver beden af vort Raad eller Lensmand lil Saa-
dant, som ikke kan vere imod deris Ed og Embede, eller
om der er nogen skammelig Last overljust vilterligt,
eller og man frygter for nogen Forargelse iblant Almuen,
da maa de befri Samvittighederne af Guds Ord, i disse
saavel som andre Sager, og efter Ordsens Lydelse give
gode, bestandige Raad. De skulle og besöge Rörneskolerne,
naar de farc om i Kjöbstederne, hvor de kommer, og
skullc have flitig Tilsjun til alle Skoler, og vide hvorledis
der leris, baade paa Troens Vegne og udi andre bog-
lige Konster; han skal sette der Skolemester til, hvilke
han self med Sognepresten og de beste i Raadet haver
overhört, men Skolemester skal self forsörge sig Ilörer,
sora under hannem skulle tjene udi Skolen, og tage den
som Sognepresten kjender der god fore. — Og skal
Snpcrintendentcn med vor Lensmand legge Vind paa at
alting raaa gaa ret tíl, ikkc skulle de heller forsömme
at udspörge, hvorledis de Fattige forsörgis. Naar Super-
intendenteroe drager i Visitals, da skulle vore Lensmend
forskaffe dem nötlörftig Fordringskab.
Og efterdi de kallis da til saadan stor Arbede og