Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,4 KB)
JPG (321,5 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


168 KlHKEORDINANTS FOR NORGE.
1607. paa den Bröst eller Last, der lian kan rette sig udi, da
2. Juli. skal han seltis ud af sit Embedc. — —
Superintendenterne skulle hjemrae, der sora de boe*,'
udlegge den hellige Skrift og stundum predike, men
aleniste e;:sinde om Aarit besöge Kirkerne, hver udi sit
Slift, udi leilig Tid, udcn der begiver sig nogen besyn-
derlig Nöttörflighed, at de tider haver Behof at fare
nogen sted, og da skal man oveihöre dem som man
vantroer udi sin Lerdom, og styrke de retskafne, og af
Guds Ord rette hvad der kan vere Folk imellem om
nogen vrang Lerdom, der skal og Superiutendenten med
vor Lensmand flitelige bcspörge sig, hvorledis Predikerne
og Skolerne holdis, ogsaa hvorledis det gaar med Hos-
pilalerne og fattige Folkis Kiste, og vere derom at der
inlet fattis udi.
Naar der udi uogen Stift fattis nogen Superinteu-
dens, da skulle rcsiderendis Kaniker hos DoraKirken kalde
til sig de neste. omboendis Provister (Ihi for Landseus
Leilighed og Veiens Vanskelighed er ikke vel mueligt at
allc Provistcr kuude saa snart tilsammen komme), og med
dcm beraadsla, om de have ved Handcu nogen from.
lerd og forfarne Maud, som til saadan Bestilling sjunis
bekvem at vcre, den samme maa dc forskrive til os,
underdanigste bedendis, at ban maatle dcrtil blive stad-
fcstit, om han fiodis dertil skikkclig udi Lcrdom og Lcf-
nit. Dersom Kongen da annammer hannem, da skal
hau svcrgc Ronningen saadanne en Ed.
Superintendenternis Eed *.
«Kjeriste naadige Hcrre, jcg N. udvalde Superinten-
dent til N. Slift, lover Edeis kongelige Wajeslat sand
Troskab, at jcg, det yderste mig mueligt er, vil forfiemme
det Eders kongelige Majestat og Rigit kan vere til Ere,
Gafn, Fred, Rolighed og Lydighed, og andit som jeg
for Gud pligtig er Eders kongelige Majestat, og vil vere
') Eedsformularen er næsten ordret taget efter den danske
Ordinants af 1537.