Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,6 KB)
JPG (340,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


KlBKEOItDINANTS FOE NOHGE. 169
imod alt det, som dette kan forliindre; dernest lover 1607.
jeg, at den Stuhd jeg er udi detle Embede, da vil jeg 2. Juli.
forhandlé den hellige Skrift relsindelig, efler den Gave
som Gud liavcr givit mig, ri'tskaffeulig traclere Eyange-
lium og Sakramenlerne, ligesom Chrislus dem self haver
indskiliket; jeg vil lage mig vare for menniskelig Menin-
ger og blive hart ved vor chrislelige Troes Artikle. Jeg
vil og med stor Flid skaffet saa, og paaminde Sogne-
presleiue til Kirkerne, de mig befalis, at de ogsaa skulle
slaa deris Embede vel fore, baade med'Lerdom og Sa-
kramenlernis Uddelelse, at de ogsaa troligen skulle !ere
Börnelerdommeu fra sig, og derom forhöre sine Sogne-
folk, baade udi Skriftermaal og anderledis, hvad de der
forbedrer sig; jeg vil og vere om Börneskolcrne, at de .
skulle blive ved Magt, og saa vide fallige Folkis Beste,
og hjelpe den menige Loug og Landsskik at' holdis ved
Magt, og hvad andit en Superintendent tilhör, efter
Eders kongelige Majestalis skrefne Ordinantsis Indhold,
og jeg ei vil med Guust eller Gave, eller nogen anden
Vild, lade mig krenke, imod det mit Embede lilhör, men
dersom jeg af mcnniskelig Skröbeliglied, Vanvittighed eller
i andre maade nogit her af forsömmendis vorder, da
forlade mig det Gud Fader af siu Mildhed, for sin Söns
Jesu Christi Skyld, men med Villie og Vidskaf, (ud af)
berad Mod, vil jeg intet gjöre imod det jeg nu lover
Eders kongelige Majestat, saa sandelig hjelpe mig Gud,
ved dette hellige Evangelium.» Og med det samme han
saa siger, da skal hau tage paa det Ny Testamenie.
Naar han saa cr annammit lil Stiftit, og haver
gjort sin Eed, da skal han obenbare indvies af vor
Superintendent her udi vor Kjöbsted Kjöbenhafn, udi
Provistens og fem 'eller sex Presters Nerverelse, om en
Söndag eller en anden hellig Dag ret for Alterit, förend
Prediken begyndis, med efterfölgendis Ceremonier:-------
— Naar han saa er annammit, haver gjort sin Eed
og er indviet, da ville vi med vort Bref og Bcfaling til
vor Lensmand og Befalingsmaud over Sliítit gjöre hauuem