Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,0 KB)
JPG (336,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


170 KlRKEORDINANTS FOR NOBGE.
1G07. myndig udi Stiftit, og befale a!Ie Sognepresterne, at de
2. Juli. skulle ansee hannem derfore, og Ijude liannem i de
Erinde, sora en Superintendent befalit er, og skal han
saa under sig have alle Provisler, Sogneprestcr, Predikere,
saa at de skulle Ijude Superintendenten, uden de og faa
(det Gud forbjude) nogen merkelig Last med hannem,
at de ville klage hannem for Ronningen, eller for nogen
vrang Leidom han förer, eller for nogen Forsömmelse
udi sit Embede, hvor haus Bröst er saa slor, at han
enten ikke kan eller vil raade Bod paa, thi her skal
hverken Presterne eller de andre Superintendenter tie
med hannem, om de saadánt vide, ogsaa skulle Lens-
mendene der sammesteds give os saadaot tilkjende, hvor
de formerke saadant Rygte i Stiftit paa nogcn Superinteu-
dent, men at enlen vore Lensmend eller nogle andre
skulle beföre dem for os eller andre, naar de ikke ere
obenbare berygtede, da ville vi dem ikke tilstede, men
heller bcfale vi, at de deni skulle forsvare og beskerme
om Behof gjöris. — Naar han saa haver givit sig til
Domkirken og annammit Sliftit efter vor Ordiiiaiitsis
Ljudelse, da skal samme Suj'erintendent som udvellis
bruge og beholde den Rente og Residents, som hau hafde
tilforn, it halft Aar der nest efter i det mindste, dog
ikke flytte förend om Paasken, eller St. Wichelsdngs lide,
og den Afdödis Superintendentis Duslru skal blive ogsaa
lenge boendis paa Superiutendentens Residenls, og skal
hun lil sin og den dödis Superintendentis Börus Beste
beholde Halvdelen af det tilkommendis Aars Reute, som
Superintendenten lilkommer. — — —
1608.
Altbings-Vedtægt om Penges Værdie i for-
3f^Juh\ skjellige Ydelser. 30. Juni 1608. Samiinger
af Althings-Vedtægter og Domme i A. Magn. Nr. 196. 4. fol.
147; Nr. 249. 4; M. Stepliens. Samlinger Nr. 3") jl'r. Iians
Dissertation S. 165.
Anno lb08 þann síoasla dag Juuii dæmt og saraþykt
á alraennilegu öxarár þíngi af lögmönnum Gísla þór&arsyni