Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,4 KB)
JPG (341,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


172 FORORDMNG OM DÖBES MlSHANDLItíG
1609. Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være publi-
25. Febr. ceret paa Althinget 30. Juni 1609; Norske Reg. 3, 330 b; M.Ket.
II, 248; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 57.
Vi Christiau deo Fjerde &c. G. A. V., cítersoravi komme
udi Forfaring, hvorledis sig stor Uskikkelighed der paa
vort Laud Island tit og ofte skulle tildrage, idet en part
leiferdige Folk sig skulle u'nderslaa, af daarlige og ganske
utilböilig Aarsager tilbevcgt, de döde Menniskes begravcde
Legemer [eblandt hvilke uogle paa en half Aars tide, eu
part vel og paa over Aar og Daug haver ligget udi Jor-
dcnj' af Gravcnc al udtage og deiis Ilovit at afhugge og
forbrende, ellcr og paa audcn Maade forliommc, Da paa
det saadau ugudclig Bedrift hcr efter maa blive afbkaffit,
ville vi hcrmed strengeligeu og alvorligeu alle og hver
serdelis have forbudct seg uti saadan lettferdige ugudelige
Gjcruingcr at lade íindes, saa fremt de ikkc dcrfor af
voris Leusmend der paa Landet, deu som nu er eiler her
efter konimendis vorder, ville straffis som de der dcune
voris udgangen Maudat ikke baver villet agte eller anse.
Eftcrsom vi og udi lige maade formerke, at en part
modtvillige Folk der paa Laudet dennom skullc tilfordriste
med utilbörlige og Skends-Ord at overfaldc og tiltale vore
Laugmend, naar de paa dcris tilbctrode Bcstillings vegne
"der paa Landct omreise og sidde Ret. — Da paa dct at
saadan Uskikkelighed i tidc mueblive forkommit, og be-
meldte Laugmand for slig Uret tilbörligen kunde blive
handthevit og forsvaret: ville vi hermed alle og hver
alvorligen have paaniint, at de sig hcicflcr aldelis skulle
entholde bemeldte Laugmand med utilbörlige Ord eller
Gjcrniug i nogen Maade at uforrelte. — Saafremt nogen
bcfiodcs- hcrimod at gjöre, dc da ikke derfore cftcr Lou-
gen ville tillalis, forfölgis og straffis som det sig bör.
Ilercftcr sig hvcr og en kan have at rette og for Skade
at tage varc. Ladcndis det ingeulundc. Givet paa vort
Slot Uaderslcfhus dcn 25. Fcbruarii. Anno 1609.
') Det indklamrede findes kun iOriginalen, ikke iRegistranten.