Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,0 KB)
JPG (325,5 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Privilegicm faa Enehandel. 173
Privilegium for Kjóbenhavn, Malmö ogHel- 1614.
singör til fortsat Enehandel paa Islaod i 11 Aar. ^^fj^
Kjöbenhavn 28. April 1614. — NorskeReg.3, i43;
M. Ket. II, 252.
Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., ateftersora vi naa-
digst havde bevilget nogle vore Undcrsaatleudi disse trende i
Kjöbsteder: Kjöbenhavn, Jlalmö og Helsingör, at maatte
beseigle vort Land Island udi fjorten ' Aar, indtil nær-
værende Aar 1614, og der sammesteds alene den Handel
og Nering bruge, som fremmede og udlendiske tilforn
naadigst var bevilget og forlövit, paa det de des bedre .
udi deris Nering, Bjering og Kjöbmaudskab kunde riltage,
og efterdi fornefute Aaringer, som dennom var benaadet
samme Land at beseigle, nu ere forlöbne, og adskillige
Klagemaal over nogle fornefnte Kjöbmend er indlagt,
som en Part (Ilavne) der under Landet hidindtil haver
beseiglet, da have vi dog af vor synderlig Gunst ogNaade
undt, bevilget og lilladt, og nu med dette vort aabne
Brev uude, bevilge og tillade, at vore Endersaalte udi
fornefnte tre Kjöbsteder: £jöbeubavn,'.!Halmö og Helsingör,
endnu í'iemdeles her efler muc beseigle forskrefne vort
Land lsland, og dcn Handel og Nering alene bruge, og
for andre vore Steders Indbyggere her udi Riget njude og
have, med slige Conditiones og Vilkaar, som her efter
fölger: .
Först skulle forncfnte Borgere vere forpligt at for-
sörge fornefnte Island med gode, uforfalskede og ufor-
dervede Kjöbmands Vare, besynderligen Meel, öl, Malt,
Vin, Mjöd, Brendvin, Klede, Lerrit, Kobber, Kjelle, .
brugeligt Jern, Tömmer til Rirker, Huse, Baade, Aarer
og andet, sora dennom kan vere fornöden, saa at Almuen
kan for billigt og christeligt Verd bekomme hvad hver
behöver; dersom det ikke skcer, da skulle de Borgere,
hos hvilken slig Forseelse íindes, stande os derfore til
') saal. N. R.