Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (373,7 KB)
JPG (333,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


ParfttíGioM paa Enehamœl. 175
alvorligen forbudet have, at aldelís ÍQtet mere fremmed 1614.
eller udlcndiske öl, end 4 Lester til hver Havn aarligen 28. April.
did til Landet af foniefote Kjöbmend raaa föris, men alene
Danst-öl, Meel, Malt og andre slig danske Vare, og skulle
fornefnte Kjöbmend synderligt godt, velbrögget og vel-
smagendis Öl, foruden det gemene öl de did före, som
saa vel brögget og forvaret er, át detViuteren over ufor-
dervet kan ligge, saa at fornemme og rige Folk der paa
Landet, som formaaer sligt ÖI at kjóbe og betale, ikke
noget skulle kunde i de Maade fnttis. — Ikke hellerskal
det vere for1" de danske Kjöbmcnd udi de tre for« Kjöb-
steder forlövit, deris Kjöbsvennc udi Hobetal der paa
Landit at lade blive om Viuteren, som Indbyggerne mcd
deris Vare kunde besöge, og til Drik eller unötlig Udgift
foraarsage. Men alene skal vere dennom frit fore, at
lade der blive udi Vintcrleie en.eller to Tjenere i det
höieste ved hver Hafn, deris Erinder at udrette, og nogit
ringe Oods at forhandle, saa at deris Vinterleier er Land-
sens lndbyggere til Gavn og Forbedring, og ikke udi
nogen Maade til Skade.
Og endog for°* vore Kjöbmend ere foraarsagede,
nogit fremmede Kjóbraandsgods og Vare aarligen, som er
Lerrit, Klede og anden Kramvare, til Landsens Behov
udenlands at kjöbe og sig tilforhandle, som her udi
Riget ikke er at bekomme, saa skulle desligt betimeligen
indkjöbe og siden det herfra af Riget didhen udi Island at
indföre. — Item skal det vere deris egne Skibe, som de
skulle besóge Island med, eller dersom en part Kjöbmend
deris Leilighed ikke saa er, at de selv have Skibe, da
skulle de vere forpligt, de Skibe, som de did til Island
ville forskikke, af Rigens Dndersaalte og Indbyggere, og
ikke af fremmede eller udlendiske at fragle, paa det at
Handelen ikke skulle komme fremmede til Gafn og Bade,
som vore egne Undersaatler kunde have Fordeel og Nytte
af; men efterdi den islandske Vare ikke altsammen her
udi Riget kan slidis eller forhandlis, da skal det vere
dennom forlövit og tilladt, den med deris Skibe fra Islaud